کد خبر 492883

در گزارش مرکز آمار اعلام شد؛

کردستان؛ رکورددار بیشترین تورم آذر/ تورم ۳۲.۴درصدی تهران

درصد تغییر شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) برای خانوارهای کشور ٤٤.٨ درصد می‌باشد. بیشترین نرخ تورم نقطه به نقطه مربوط به استان کردستان (٥٤.٢ درصد) و کمترین آن مربوط به استان قم (٤١.٢ درصد) است.

به گزارش اقتصادآنلاین، شاخص قیمت مصرف‌کننده، تغییرات در سطح قیمت سبد بازار کالاهای مصرفی و خدمات خریداری‌شده توسط خانوها را نشان می‌دهد. مرکز آمار در گزارشی شاخص قیمت مصرف‌کننده آذر ماه را منتشر کرد.

کل خانوارها

باتوجه به این گزارش، در آذر ماه 1399 عدد شاخص کل برای خانوارهای کشور 100=1395 به 6,280 رسید که نسبت به ماه قبل 2.0 درصد افزایش نشان می‌دهد. در این ماه بیشترین نرخ تورم ماهانه خانوارهای کشور مربوط به استان آذربایجان غربی با 4.5 درصد افزایش و کمترین نرخ تورم ماهانه مربوط به استان خوزستان با 1.0 درصد افزایش است. درصد تغییر شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) برای خانوارهای کشور 44.8 درصد می‌باشد. بیشترین نرخ تورم نقطه به نقطه مربوط به استان کردستان (54.2 درصد) و کمترین آن مربوط به استان قم (41.2 درصد) است. نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به آذر ماه 1399 برای خانوارهای کشور به عدد 30.5 درصد رسید. بیشترین نرخ تورم دوازده ماهه مربوط به استان هرمزگان (35.3 درصد) و کمترین آن مربوط به استان آذربایجان غربی (27.2 درصد) است.

1

خانوارهای شهری

در آذر ماه 1399 عدد شاخص کل برای خانوارهای شهری 100=1395 به 277.7 رسید که نسبت به ماه قبل 1.9 درصد افزایش نشان میدهد. در این ماه بیشترین نرخ تورم ماهانه خانوارهای شهری مربوط به استان آذربایجان غربی با 4.9 درصد افزایش و کمترین نرخ تورم ماهانه مربوط به استانهای سیستان وبلوچستان، خوزستان و گیلان با 1.0 درصد افزایش است. درصد تغییر شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) برای خانوارهای شهری کشور 44.2 درصد است. بیشترین نرخ تورم نقطه به نقطه خانوارهای شهری مربوط به استان کردستان (53.6 درصد) و کمترین آن مربوط به استان قم (41.2 درصد) است. نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به آذر ماه 1399 برای خانوارهای شهری به عدد 30.5 درصد رسید. بیشترین نرخ تورم دوازده ماهه مربوط به استان هرمزگان (35.0 درصد) و کمترین آن مربوط به استانهای آذربایجان غربی (26.9 درصد) است.

2

خانوارهای روستایی

در آذر ماه 1399 عدد شاخص کل برای خانوارهای روستایی 100=1395 به 296.3 رسید که نسبت به ماه قبل 2.7 درصد افزایش داشته است. در این ماه بیشترین نرخ تورم ماهانه خانوارهای روستایی مربوط به استان خراسان رضوی با 4.3 درصد افزایش و کمترین نرخ تورم ماهانه مربوط به استان سمنان با 0.4 درصد افزایش میباشد. درصد تغییر شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) برای خانوارهای روستایی 48.0 درصد می‌باشد. بیشترین نرخ تورم نقطه به نقطه مربوط به استان همدان (58.1 درصد) و کمترین آن مربوط به استان سیستان وبلوچستان (39.5 درصد) است. نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به آذر ماه 1399 برای خانوارهای روستایی به عدد 30.5 درصد رسید. بیشترین نرخ تورم دوازده ماهه مربوط به استان هرمزگان (35.9 درصد) و کمترین آن مربوط به استان خوزستان (25.7 درصد) است.

3

بیشتر بخوانید
ارسال نظر