کد خبر 490890

در نیمه نخست امسال صورت گرفت؛

رشد ۴۰تا ۶۴درصدی دستمزد کارگران ساختمانی

مقایسه دستمزد کارگران ساختمانی در نیمه نخست ۹۹نشان می‌دهد دستمزد این کارگران در این دوره از ۴۰.۵درصد تا ۶۴.۷درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش داشته است.

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از تسنیم، مقایسه‌ی متوسط قیمت تمامی 109قلم مورد آمارگیری نیمه اول سال نسبت به دوره‌ی قبل، نشان می‌دهد که دستمزد «بنای نماچین درجه‌ی یک» با49.7درصد دارای بیش‌ترین افزایش و «راننده‌ی ماشین‌های لوله‌گذار- سایدبوم» با 5.9درصد دارای کمترین افزایش بوده‌اند.

طرح آمارگیری از دستمزد نیروی انسانی شاغل در طرح‌های عمرانی از سال 1365به ‌صورت شش‌ماهه در سطح استـان تهران توسط مرکز آمار ایران اجرا می‌شود. در این آمارگیری، اطلاعات مربوط به دستمزد ساعتی نیرو‌های انسانی شاغل در طرح‌های عمرانی (109مورد)، با ارسال پرسشنامه‌ها‌ی مربوط از طریق رایانامه به پیمانکاری‌ های مجری طرح‌های عمرانی در استان تهران، جمع‌آوری می‌شود. آمارهای مربوط به نیمه‌ی اول سال 1399به‌صورت زیر است:

مقایسه‌ی متوسط قیمت تمامی 109قلم مورد آمارگیری این دوره نسبت به دوره‌ی قبل، نشان می‌دهد که «بنای نماچین درجه‌ی یک» با49.7درصد دارای بیش‌ترین افزایش و «راننده‌ی ماشین‌های لوله‌گذار- سایدبوم» با 5.9درصد دارای کمترین افزایش بوده‌اند. مقایسه‌ با دوره‌ی مشابه سال قبل نیز نشان می‌دهد که بیش‌ترین افزایش متوسط قیمت مربوط به «کابل‌کش درجه‌ی یک فشار قوی» با 65.9 درصد و کمترین افزایش قیمت مربوط به «راننده‌ی ماشین‌های لوله‌گذار- سایدبوم» با 24.1درصد بوده است.

ufp0Hjgrl2ix

بیشتر بخوانید
ارسال نظر

عناوین بیشتر