کد خبر 477240

بر اساس گزارش مرکز آمار؛

تورم ۱۲ماهه خانوارهای تهرانی به ۳۰درصد رسید/ بیشترین تورم ماهانه در آذربایجان غربی

بیشترین نرخ تورم ماهانه مهرماه خانوارهای کشور متعلق به استان آذربایجان غربی با افزایشی ۱۰.۳درصدی و کمترین نرخ تورم ماهانه مربوط به استان کهگیلویه و بویراحمد با ٤.١درصد افزایش است.

به گزارش اقتصادآنلاین، باتوجه به گزارش منتشرشده توسط مرکز آمار ، در مهر ماه ١٣٩٩ عدد شاخص کل برای خانوارهای کشور (١٠٠=١٣٩٥) به ٢٦١,٥ رسید که نسبت به ماه قبل ٧.٠درصد افزایش داشته است. در این ماه بیشترین نرخ تورم ماهانه خانوارهای کشور مربوط به استان آذربایجان غربی با ١٠.٣درصد افزایش و کمترین نرخ تورم ماهانه مربوط به استان کهگیلویه و بویراحمد با ٤.١درصد افزایش است. همچنین تورم ماهیانه استان تهران در این ماه ٦.١درصد بود.

 باتوجه به گزارش منتشرشده توسط مرکز آمار ، بیشترین نرخ تورم ماهانه خانوارهای کشور متعلق به استان آذربایجان غربی با افزایشی ۱۰.۳درصدی است.

با توجه به این گزارش، در مهر ماه ١٣٩٩ عدد شاخص کل برای خانوارهای کشور (١٠٠=١٣٩٥) به ٢٦١,٥ رسید که نسبت به ماه قبل ٧.٠درصد افزایش داشته است. در این ماه بیشترین نرخ تورم ماهانه خانوارهای کشور مربوط به استان آذربایجان غربی با ١٠.٣درصد افزایش و کمترین نرخ تورم ماهانه مربوط به استان کهگیلویه و بویراحمد با ٤.١درصد افزایش است. همچنین تورم ماهیانه استان تهران در این ماه ٦.١درصد بود.

درصد تغییر شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) برای خانوارهای کشور ٤١.٤ درصد است. بیشترین نرخ تورم نقطه به نقطه مربوط به استان کرمانشاه (٤٨.٤ درصد) و کمترین آن مربوط به استان مازندران  (٣٦.٩درصد) است. نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به مهر ماه ١٣٩٩ برای خانوارهای کشور به عدد ٢٧.٢درصد رسید. بیشترین نرخ تورم دوازده ماهه مربوط به استان هرمزگان (٣٢.٦ درصد) و کمترین آن مربوط به استان آذربایجان غربی (٢٣.١درصد) است. تورم ١٢ماهه خانوارهای تهرانی نیز به ٣٠درصد رسید.

آذربایجان غربی با وجود اینکه کمترین نرخ تورم دوازده ماهه کشور را داشته است، بیشترین تورم ماهانه را نیز از آن خود کرد.

1

2

خانوارهای شهری

در این گزارش آمده است که در مهر ماه ١٣٩٩ عدد شاخص کل برای خانوارهای شهری (١٠٠=١٣٩٥) به ٢٦٠,٣رسید که نسبت به ماه قبل ٧.١درصد افزایش نشان می­دهد. در این ماه بیشترین نرخ تورم ماهانه خانوارهای شهری مربوط به استان آذربایجان غربی با ١٠.٢درصد افزایش و کمترین نرخ تورم ماهانه مربوط به استان کهگیلویه و بویراحمد با ٤.٧درصد افزایش است.

درصد تغییر شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) برای خانوارهای شهری کشور ٤١.٣درصد است. بیشترین نرخ تورم نقطه به نقطه خانوارهای شهری مربوط به استان کرمانشاه (٤٨.٣درصد) و کمترین آن مربوط به استان یزد (٣٥.٧درصد) است. نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به مهر ماه ١٣٩٩ برای خانوارهای شهری به عدد ٢٧.٣درصد رسید. بیشترین نرخ تورم دوازده ماهه مربوط به استان هرمزگان  (٣٢.٣درصد) و  کمترین آن  مربوط به  استان  آذربایجان غربی (٢٣.٣درصد) است. همچنین نرخ تورم دوازده ماهه خانوارهای شهری در استان تهران ٣٠.١درصد بود.

3

خانوارهای روستایی

در ادامه این گزارش نرخ تورم خانوارهای روستایی مشاهده می‌شود و در آن ذکر شده است که: در مهر ماه ١٣٩٩ عدد شاخص کل برای خانوارهای روستایی (١٠٠=١٣٩٥) به ٢٦٨,٢ رسید که نسبت به ماه قبل ٦.٩درصد افزایش داشته است. در این ماه بیشترین نرخ تورم ماهانه خانوارهای روستایی مربوط به استان آذربایجان غربی با ١٠.٥درصد افزایش و کمترین نرخ تورم ماهانه مربوط به استان کهگیلویه وبویراحمد با ٣.٠درصد افزایش است.

در این زمینه بخوانید:

اختلاف ۸.۱درصدی تورمی دهک‌ها در مهرماه

درصد تغییر شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) برای خانوارهای روستایی ٤٢.٢درصد است. بیشترین نرخ تورم نقطه به نقطه مربوط به استان­ بوشهر (٥١.١درصد) و کمترین آن مربوط به استان ایلام (٣٦.٠ درصد) است. نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به مهر ماه ١٣٩٩ برای خانوارهای روستایی به عدد ٢٦.٧درصد رسید. بیشترین نرخ تورم دوازده ماهه مربوط به استان هرمزگان (٣٣.٠درصد) و کمترین آن مربوط به استان­ خوزستان (٢١.٦درصد) است. لازم به ذکر است تورم دوازده ماهه خانوارهای روستایی استان تهران ٢٩.٧درصد بوده است.

4

بیشتر بخوانید
ارسال نظر