کد خبر 470151

از سوی معاونت درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی تعیین شد:

عوارض کالاهای تولیدی و وارداتی مخرب محیط‌زیست

معاون سازمان امور مالیاتی، فهرست کالاهای تولیدی و وارداتی مخرب محیط زیستِ مشمول عوارض پسماند و نحوه واریز آن به حساب‎های دولت را اعلام کرد.

به گزارش اقتصادآنلاین، محمد مسیحی در اطلاعیه‌ای خاطرنشان کرد: در اجرای صدر بند (و) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور که مقرر می‌دارد، «به منظور کاهش اثرات مخرب پسماندها، درآمد حاصل از اجرای بندهای (ث) و (ص) ماده (۳۸) قانون برنامه ششم توسعه، ناشی از فروش کالاهایی که مصرف آن‌ها منجر به تولید پسماند مخرب محیط زیست می‌شود توسط سازمان امورمالیاتی کشور به ردیف درآمدی (۱۶۰۱۸۹) واریز می‌شود.»

تولیدکنندگان و واردکنندگان کالاهای موضوع ماده (۱) آئین نامه مزبور (به شرح جدول زیر) مکلفند ضمن تکمیل و تسلیم «فرم ابراز فروش کالاهای مشمول عوارض پسماند مخرب محیط زیست» در سامانه عملیات الکترونیک مالیات بر ارزش افزوده به نشانی www.evat.ir مبلغ عوارض متعلقه را بر حسب قیمت فروش، محاسبه و در پایان هر دوره مالیاتی موضوع ماده (۱۰) قانون مالیات بر ارزش افزوده به حساب شماره ۴۰۰۱۰۰۰۹۰۱۰۲۹۰۷۵ مربوط به "تمرکز درآمد حاصل از فروش کالاهایی که مصرف آنها منجر به پسماند مخرب محیط زیست می‌شود در سال ۱۳۹۹ (موضوع ردیف درآمدی ۱۶۰۱۸۹)" نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران واریز نمایند.

3565160

 

بیشتر بخوانید
ارسال نظر