کد خبر 462239
رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان تهران اعلام کرد:

کاهش نرخ تورم در استان تهران

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران گفت: نرخ تورم ماهانه این استان در مرداد ۱۳۹۹ به ۳.۲ درصد رسید که در مقایسه با همین نرخ در تیر امسال ۴.۹ درصد کاهش داشته‌است.

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایرنا مسعود شفیعی افزود: منظور از نرخ تورم ماهانه، درصد تغییر عدد شاخص قیمت، نسبت به ماه قبل است.

وی یادآورشد: تورم ماهانه برای گروه‌های عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» و «کالاهای غیرخوراکی و خدمات» به ترتیب ۴.۳ و ۲.۹ درصد بوده‌است.

شفیعی اظهارداشت: نرخ تورم ماهانه برای خانوارهای شهری ۳.۲ درصد ثبت شد که نسبت به ماه قبل، پنج درصد کاهش داشته‌است.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران گفت: در این ماه نرخ تورم برای خانوارهای روستایی ۱.۹ درصد ثبت شد که نسبت به ماه قبل ۵.۸ درصد کاهش داشته‌است.

افزایش نرخ تورم نقطه‌ای خانوارهای استان تهران

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران گفت: بر اساس آخرین نتایج، نرخ تورم نقطه‌ای این استان در مرداد ۱۳۹۹ به عدد ۳۴.۵ درصد رسید.

وی خاطرنشان کرد: منظور از نرخ تورم نقطه‌ای، درصد تغییر عدد شاخص قیمت، نسبت به ماه مشابه سال قبل است.

شفیعی ادامه داد: این عدد نشان می دهد که خانوارهای استان تهران به طور میانگین ۳۴.۵ درصد بیشتر از مرداد ۱۳۹۸ برای خرید یک «مجموعه کالاها و خدمات یکسان» هزینه کرده­اند در حالی که نرخ تورم نقطه‌ای کل کشور در مرداد امسال ۳۰.۴ درصد اعلام شده‌است.

رئیس سازمان مدیریت و بنرامه ریزی استان تهران گفت: نرخ تورم نقطه‌ای استان تهران در مرداد ١٣٩۹ در مقایسه با تیر امسال به میزان۲.۸ درصد افزایش یافته است.

وی اضافه کرد: نرخ تورم نقطه‌ای گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی ها و دخانیات» با افزایش ۴.۲ درصد به ۲۴.۲ درصد و گروه «کالاهای غیر خوراکی و خدمات» با افزایش ۲.۴ واحد درصدی به ۳۷.۷ درصد رسیده است.

شفیعی اعلام کرد: نرخ تورم نقطه‌ای برای خانوارهای شهری استان تهران ۳۴.۶ درصد ثبت شده که نسبت به ماه قبل ۲.۹ درصد افزایش داشته‌است.

به گفته وی نرخ تورم برای خانوارهای روستایی ۳۱.۵ درصد ثبت شده که نسبت به ماه قبل ۰.۴ درصد افزایش داشته‌است.

کاهش نرخ تورم سالانه خانوارهای استان تهران

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران گفت: نرخ تورم سالانه مرداد ۱۳۹۹ برای خانوارهای این استان تهران به ۲۸.۶ درصد رسیده که نسبت ماه قبل، ۰.۲ درصد کاهش نشان می‌دهد.

وی افزود: منظور از نرخ تورم سالانه، درصد تغییر میانگین اعداد شاخص قیمت در یک سال منتهی به ماه جاری، نسبت به دوره مشابه قبل از آن است.

شفیعی یادآورشد: نرخ تورم سالانه برای خانوارهای شهری ۲۸.۶ درصد ثبت شده که نسبت به ماه قبل ۰.۲ درصد کاهش داشته‌است.

به گفته وی این نرخ برای خانوارهای روستایی ۲۹ درصد در مرداد ثبت شده که نسبت به ماه قبل ۰.۶ واحد درصد کاهش داشته‌است.

تغییرات قیمت‌ها در ماه جاری

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران گفت: در گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» بیشترین افزایش قیمت نسبت به ماه قبل به ترتیب مربوط به گروه های «شیر، پنیر و تخم­‌مرغ»، «دخانیات» و «چای، قهوه و سایر نوشیدنی‌ها» است.

شفیعی اظهارداشت: در گروه عمده «کالاهای غیر خوراکی و خدمات»، گروه «آموزش»، گروه «هتل و رستوران»  و گروه «حمل و نقل» بیشترین افزایش قیمت را نسبت به ماه قبل داشته‌است.

ارسال نظر