۱۴میلیارد دلار برای پیشبرد گام دوم توسعه در بخش پتروشیمی سرمایه گذاری کرده ایم و ٨میلیارد دلار هم تاکنون برای جهش سوم که سال ١۴٠٣به نتیجه می رسد، سرمایه گذاری نموده ایم.

حجم ویدیو: 8.64M | مدت زمان ویدیو: 00:02:06
ارسال نظر

پربازدیدترین ویدیو ها