کد خبر 447268

سهم بخش‌های اقتصادی در اشتغال چقدر است؟

مطابق آمار ارائه شده از سوی وزارت کار در سال ۹۸ سهم اشتغال در بخش کشاورزی ۱۷.۷ درصد، سهم اشتغال در بخش صنعت حدود ۳۲.۰ درصد، سهم اشتغال در بخش خدمات حدود ۵۰.۳ درصد،سهم اشتغال ناقص ۹.۹درصد بوده است.

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از تسنیم، مطابق آمارهای ارائه شده از مرکز آمار و اطلاعات راهبردی وزارت کار سهم اشتغال در بخش کشاورزی درسال قبل 17.7 درصد ، سهم اشتغال در بخش صنعت حدود 32.0 درصد ، سهم اشتغال در بخش خدمات حدود 50.3 درصد، سهم اشتغال ناقص9.9 درصد و سهم شاغلین 15ساله و بیشتر یا ساعت کار معمول49ساعت و بیشتر کل 38.0 درصد بوده است.

سهم اشتغال در بخش کشاورزی مردان 17.2 درصد،زنان19.8 درصد،شهری6.3 درصد و روستایی49.2 درصد است و این سهم در بخش صنعت برای مردان33.1 درصد،برای زنان 26.9 درصد و برای شهری 33.9 درصد و برای روستاها 26.6 درصد و این سهم در بخش خدمات برای مردان 49.7درصد و برای زنان 53.3 درصد و برای شهری 59.7 و روستایی24.2 درصد و سهم اشتغال ناقص در بین مردان 10.9 درصد و دربین زنان 5.5درصد،در مناطق شهری8.8 درصد و در مناطق روستایی 13.1 درصد است.

01

ارسال نظر

  • مهدی
    ۰ ۰

    بخش صنعت سی و دو درصد بخش خدمات پنجاه درصد بخش صنعت شغل پایدار بخش خدمات شغل به نام شب محتاج

آخرین قیمت ها از کف بازار
سایر بخش های خبری