{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} C {{weatherData.main.temp}}
کد خبر 431405

نویسنده: مریم علیزاده*

درحالی شستا با پرتفوی ۱۰ هزار میلیارد تومانی وارد بورس می‌شود که یکی از مهم‌ترین دستاوردهای این حضور، تامین منابع مالی جدید برای سرمایه‌گذاری های جذاب‌تر خواهد بود و به یقین سبب خلق ثروت بیشتر برای بیمه شدگان تامین اجتماعی می‌شود.

شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی جز معدود مجموعه‌های بین نسلی است که میراث کار و تلاش میلیون‌ها ایرانی به شمار می‌آید. از این رو صیانت از این ارثیه ارزشمند و توسعه آن باید در اولویت‌های شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی باشد.

اما سوال اساسی اینجاست که خلق ثروت برای سهامداران این مجموعه بزرگ چگونه اتفاق می افتد؟ در پاسخ به این سوال باید گفت که ماهیت شستا یک شرکت سرمایه گذاری است و باید بعنوان دارنده پرتفوی بزرگی از صنایع متنوع، مدام در حال تنوع بخشی و بهینه سازی سبد سرمایه گذاری باشد تا در ضمن حفظ ارزش دارایی سهامداران که همان بیمه شدگان تامین اجتماعی هستند، از توسعه پرتفو در سرمایه گذاری‌های جدید جا نماند.

سوال دیگری که این روزها ذهن بیمه شدگان تامین اجتماعی را به خود مشغول کرده، فروش بخشی از سهام شرکت‌شان در بورس است. برای شفاف سازی از ابهام فوق، این طور می توان بیان داشت که ما یک دارایی بین نسلی مواجهیم که باید با روش‌های نوین، به بهترین شکل آن را مدیریت، نگهداری و ارتقا و داد و تهدیدهای متصور بر آن را از بین برد. برای یک مجموعه عریض و طویلی همچون "شستا" اگر بخواهیم در یک ساختار شفاف قرار گیرد و مدیریت آن پاسخگو باشد و ارتقای اصول حاکمیتی در آن اتفاق بیافتد، باید یک مجموعه از ذی‌نفعان جدید که شرکت را در برابر آنها مسئولیت پذیر می‌کنند  ومدیریت را وادار به  پاسخگویی می‌نمایند به سهامداران قبلی اضافه شوند که این اتفاق تنها با بورسی شدن حضور در بازار سرمایه رقم خواهد خورد.

همچنین نکته مهمی که بیمه شدگان باید به آن توجه داشته باشند اینکه منابع حاصله از فروش 12 درصدی سهام "شستا" در بورس برای سازمان تامین اجتماعی خواهد بود. برای مثال: بخشی از این نقدینگی جذب شده از سوی بازار سرمایه می‌تواند صرف ساختن درمانگاه‌، بیمارستان‌های جدید و یا خرید تجهیزات جدید پزشکی برای پوشش نیازهای درمانی شود و این یعنی ارتقای خدمات رسانی به کارگران و بیمه شدگان تامین اجتماعی.

نکته‌ای که بیمه شدگان و سهام‌داران شستا باید توجه داشته باشند این است که اگر این شرکت را مانند گذشته کنار بگذاریم و به روز رسانی نکنیم و اجازه دهیم تصمیمات خلق‌الساعه و سیاسی و غیرمبتنی بر معیارها و اصول اقتصادی برای آن گرفته شود، طولی نخواهد کشید که این ثروت بین نسلی محکوم به فنا خواهد شد.

در نتیجه بحث اینکه این دارایی ارزشمند که حاصل تلاش کارگران دوران‌های متمادی است باید به شفاف‌ترین نحو صیانت و به مدرن‌ترین شکل با اصلاح نظام سرمایه گذاری و مدیریتی اداره شود. سهامداران این شرکت بزرگ قطعاً خواهان افزایش ارزش دارایی و رشد بازده اقتصادی شستا هستند که این امر با ورود شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی به یکی از بزرگترین بازارهای مالی کشور به تحقق پذیر است. امروزه دیگر بر کسی پوشیده نیست که باید از فرصت‌های بازار سرمایه برای تامین مالی، جذب سرمایه گذار و توسعه سرمایه‌گذاری بهره برد تا شستا برای نسل آینده هم باقی بماند.

*کارشناس ارشد مالی

ارسال نظر

آخرین قیمت ها از کف بازار
سایر بخش های خبری