کد خبر 376137

راه اقتصاد از مذاکرات می‌گذرد یا برعکس؟/ نقش بانک مرکزی در افزایش قدرت چانه زنی ظریف

این همیشه یک سوال جدی بوده که وضعیت اقتصادی خوب موجب مذاکره بهتر می‌شود یا مذاکره خوب باعث ثبات در شرایط اقتصادی؟

به گزارش اقتصادآنلاین، در دور قبلی مذاکرات با وجود قوت مذاکره کنندگان ایرانی اما ایران دست پایین را داشت. چرا که وضعیت اقتصادی نامطلوب بود و برای بهبود اقنصاد چشم همه کشور به مذاکرات بود. این هم فشار داخلی روی مذاکره کنندگان برای رسیدن به نتیجه سریع را زیاد کرده بود و هم ابزاری مهم در دست طرف خارجی بود تا با چند مصاحبه قیمت ارز در ایران را بهم ریخته و کشور را ملتهب سازند.

اما در این ماه ها بدلیل ثبات ارز که به همت برنامه هوشمندانه بانک مرکزی ایجاد شده بود طرف خارجی می دید که ایران نیازی به مذاکرات ندارد و خودشان باید پیشقدم شوند. این عدم نیاز سبب ایجاد قدرت چانه زنی برای کشور شده و در نهایت با درخواستهای مکرر رییس جمهور فرانسه ظریف عازم مذاکرات با شخص مکرون شد. اگر همتی بتواند شرایط فعلی را حفظ کند بزرگترین برگ برنده برای امتیازگیری در مذاکرات خواهد بود. این بار راه مذاکرات از اقتصاد می گذرد.

بیشتر بخوانید
ارسال نظر

آخرین قیمت ها از کف بازار
سایر بخش های خبری