کد خبر 371422

اشتغال ۷۰درصد شاغلان فارغ التحصیل در رشته‌های غیرمرتبط

مدیرطرح ملی توسعه کسب و کار و اشتغال پایدارکار با اشاره به اینکه در بررسی های انجام شده بیش از ۷۰ درصد از شاغلان در رشته های غیرمرتبط با تحصیل اشتغال دارند گفت: بسیاری از جوانان با تغییر الگوی زندگی خود، « دانشگاه» را به « انتخاب شغل» ترجیح دادند.

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از تسنیم، رضاتازیکی، مدیرطرح ملی توسعه کسب و کار و اشتغال پایدار وزارت کار، با اشاره به بیکاری فارغ التحصیلان دانشگاهی گفت:متولدین دهه شصت که بخشی از بیکاران فعلی جامعه هستند،از اوایل دهه هشتاد به تدریج وارد بازار کار شدند،اما سیاست های نظام آموزش عالی بدون توجه به نیاز بازار کار توسعه یافت و نتیجه نامطلوبی در پی داشت. از سوی دیگر جوانانی که در سن 20سالگی وارد بازار کار شدند،در جهت مدرک گرایی تشویق شدند و با تغییر الگوی زندگی خود در آن زمان، « دانشگاه» را به « انتخاب شغل» ترجیح  دادند.

وی ادامه داد: بسیاری از دانشجویان در حالی فارغ التحصیل شدند که به استناد اظهارات مسئولان هیچ مهارتی برای ورود به بازار کار ندارند و در حال حاضر نیز به زعم مسئولان حدود 80 درصد از تقاضای نیروی کار مربوط به فارغ التحصیلان دانشگاهی است.

 مدیر طرح ملی توسعه کسب و کار و اشتغال پایدار وزارت کار با بیان اینکه آموزش های عالی و مهارتی در کشور کمترین انطباق را با نیازهای واقعی و مورد نیاز اشتغال و کسب و کار در کشور دارند، اظهار کرد: در حالیکه بیکاری امروز یکی از ابرچالش‌های اساسی در کشور محسوب می‌شود بخشی نگری، عدم وجود یک نگاه کل‌گرایانه و راهبردهای جزیره‌ای و ناهماهنگ در حوزه عرضه و تربیت نیروی انسانی ماهر و کارآمد باعث شده که بخش عمده بیکاری محصول بی کیفیت بودن نیروی انسانی به عنوان محور اصلی توسعه کشور باشد.

وی افزود: در واقع سیستم اشتغال هر کشور از دو عامل اساسی عرضه و تقاضای نیروی انسانی تشکیل شده است که در سمت عرضه، نهادهای تربیت کننده و آموزش دهنده نیروی انسانی نظیر آموزش و پرورش، نظام آموزش عالی، فنی حرفه ای و کلیه نهادهای آموزشی خصوص و دولتی قرار دارند و در سمت تقاضا نیز بنگاه‌های کسب و کار و نهادهای حاکمیتی در بخش‌های دولتی و خصوصی  قرار گرفته اند.

مدیر طرح ملی توسعه کسب و کار اشتغال پایدار (تکاپو) افزود: مطابق با تحقیق مفصلی که در قالب طرح تکاپو در 5 استان کشور انجام شده است، میزان تطابق رشته های تحصیلی آموزش عالی و فنی حرفه ای با شغل افراد نشان می دهد در رسته های مرتبط با صنعت، فعالیت 66 درصد از شاغلان با رشته تحصیلی آنها هیچ تطابقی ندارد. همچنین در رسته های مرتبط با خدمات فعالیت شغلی 58 درصد از شاغلان با رشته تحصیلی آنها ارتباطی ندارد.

تازیکی با بیان اینکه در مشاغل مرتبط با کشاورزی 86درصد از شاغلان در رشته ای غیرمرتبط با کشاورزی تحصیل کرده اند گفت: در کسب و کارهای فنی نیز موضوع فعالیت 70 درصد شاغلان با رشته تحصیلی آنها تطابق ندارد.

وی با تاکید بر اینکه در 5 استان مورد مطالعه، با تخفیف و نگاه خوشبینانه 30درصد از شاغلین که عمدتا در حِرَف پزشکی و بهداشتی و امنیتی و نظامی بوده اند در شغل مرتبط با تحصیلات خود فعالیت دارند ادامه داد: به عبارتی به طور میانگین در پنج استان مورد مطالعه بیش از 70 درصد از شاغلان در این مناطق در مشاغل غیر مرتبط با تحصیل خود مشغول به کار هستند.

تازیکی گفت: در قالب اجرای طرح تکاپو در حال حاضر در تمام استانهای کشور مزیت‌ها و پویایی اقتصادی و اشتغالی و رسته‌های دارای مزیت توسعه اشتغال متناسب با هر منطقه به تفکیک نیاز آموزشی هر شهرستان استحصال و تهیه و تدوین شده است؛ از سال گذشته با همکاری شورای عالی انقلاب فرهنگی و وزارت علوم جلساتی به منظور تغییر رویه و تغییر رشته های دانشگاهی هر منطقه و استان کشور متناسب با نیازهای بازارکار و رسته های دارای مزیت در هر استان آمایشی آغاز شده است که البته امید می رود با استقبال دانشگاه ها و تغییر رویه در محتوا و ایجاد رشته های جدید و کاربردی در دانشگاه ها مواجه شود.

بیشتر بخوانید
ارسال نظر