{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} C {{weatherData.main.temp}}
کد خبر 355920

وزیر صنعت، معدن و تجارت در ابلاغی به معاونان و مدیران کل ستادی وزارتخانه، مدیران عامل و روسای سازمان ها، شرکت ها، صندوق‌ها و موسسه های وابسته و رؤسای سازمان‌های صنعت، استان‌ها نظام نامه بازرسی این وزارتخانه را ابلاغ کرد.

به گزارش اقتصادآنلاین، این نظام نامه به منظور تقویت و ارتقای فرهنگ نظارت و بازرسی و همچنین توسعه و استقرار شفافیت عملکرد در سطح وزارتخانه و اهمیت و نقش آن در ارتقای سلامت اداری و سازمانی و حصول اطمینان از اجرای صحیح قوانین و مقررات، آیین نامه‌ها و بخشنامه‌های جاری و تعامل مثبت و سازنده با نهادها و مراجع نظارتی و بازرسی برون سازمانی ابلاغ شده است.

«رضا رحمانی» در بخشی از این ابلاغ آورده است، اجرای دقیق این نظام نامه، موجب افزایش دقت در بازرسی، جلوگیری از فعالیت‌های موازی، ارتقای سلامت و شفافیت اداری و پیشگیری از فساد اداری در وزارتخانه خواهد شد.

راهبری و ساماندهی بازرسی، ارتقای سلامت اداری و پیشگیری از فساد مالی و اداری، تعامل سازنده با مراجع نظارتی و بازرسی برون سازمانی و همچنین شناسایی نقاط آسیب پذیر و گلوگاه های فساد و ارایه راهکارهای اجرایی برای  رفع آنها از مهمترین اهداف این نظام نامه است و محدوده اجرای آن شامل حوزه ستادی، سازمان های وابسته و تابعه می شود.

ارسال نظر

آخرین قیمت ها از کف بازار
سایر بخش های خبری