{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} C {{weatherData.main.temp}}
کد خبر 350356

در مسیر تهران به رشت یا مسیر بلعکس برای کنار گذر قزوین که حدود ۲۰کیلومتر هستش ۲۰۰۰تومان عوارض میگیرن. در قبضی که صادر میشه عوارضی قزوین زنجان ثبت شده در حالی که مسیر ما اصلا به زنجان ارتباطی نداره. لطفا پیگیری نمایید این اضافه دریافت‌ها برای چیست و طبق کدام قانون کنارگذر یه شهر برای ۲۰ کیلومتر این مبلغ رو میگیرن. برای تعداد ماشینی که تردد دارند این مبلغ بسیار هنگفتی میشه!!

ارسال نظر

آخرین قیمت ها از کف بازار
سایر بخش های خبری