۷۴درصد فعالان، شهری هستند

جزئیات آمار سه‌ساله مشاغل خانگی

طی سه ساله ۹۵ تا یازده ماهه امسال ۱۵۰ هزار و ۸۵۸ نفر در قالب مشاغل خانگی وارد بازار کار شدند که ۷۴ درصد این مشاغل در مناطق شهری ایجاد شده است.

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از مهر، در بازه زمانی سال‌های ۹۵ تا پایان بهمن ماه ۹۷، در مجموع ۵۳۳ هزار و ۶۴۹ نفر در سامانه مشاغل خانگی متقاضی راه اندازی این نوع مشاغل بودند و درخواست خود را در این سامانه ثبت کردند اما بعد از بررسی طرح و ایده متقاضیان در نهایت برای ۲۱۲ هزار و ۷۶۵ متقاضی این نوع مشاغل مجوز صادر شده است.

از بالغ بر ۲۱۲ هزار مجوز صادر شده برای راه اندازی مشاغل خانگی، ۱۰۱ هزار و ۵۵۵ نفر تسهیلات دریافت کردند و در مجموع طی سه سال گذشته ۱۵۰ هزار و ۸۵۸ نفر در قالب مشاغل خانگی مشغول به کار شدند.

بررسی آمار مربوط به مشاغل ایجاد شده طی سال‌های مورد بررسی، در سال ۱۳۹۵، تعداد ۶۶ هزار و ۶۳۹ نفر برای دریافت مجوز راه اندازی مشاغل خانگی ثبت نام کردند که برای ۲۳ هزار و ۴۵۷ نفر مجوز صادر شد.

در سال ۹۶، تعداد متقاضیان ایجاد مشاغل خانگی به ۲۹۶ هزار و ۱۲ نفر افزایش یافت و برای ۹۹ هزار و ۲۱۰ شغل مورد درخواست مجوز صادر شد.

همچنین در یازده ماهه سال ۹۷ از ۱۷۰ هزار و ۹۹۸ تقاضای ثبت شده برای راه اندازی این نوع مشاغل، ۹۹ هزار و ۵۸۲ تقاضا منجر به صدور مجوز شد.

طبق آمار به دست آمده به تفکیک در سال ۹۵ نوزده هزار و ۹۱ شغل، در سال ۹۶ تعداد ۵۳ هزار و ۳۸۸ شغل و در سال ۹۷ نیز تعداد ۷۸ هزار و ۲۷۹ شغل در حوزه مشاغل خانگی ایجاد شد.

در مجموع طی سالهای ۹۵ تا ۹۷ (یازده ماهه امسال) ۱۵۰ هزار و ۸۵۸ نفر در قالب مشاغل خانگی مشغول به کار شدند.

18

گزارش عملکرد مشاغل خانگی از سال ۹۵ تا پایان بهمن ماه ۹۷

اما یکی از مزیت‌های مشاغل خانگی، بکارگیری چند نفر در قالب یک شغل است؛ به عبارتی اینکه یک نفر به عنوان پشتیبان، برای چند نفر ایجاد شغل می‌کند و به ازای هر شغل چند نفر مشغول به کار می‌شوند که تحت عنوان «فعالیت ها پشتیبان» شناخته می‌شوند.

فعالیت‌های پشتیبانی در حوزه مشاغل خانگی طی سه سال گذشته با رشد مواجه بوده به طوریکه این میزان از ۱۷۴ فعالیت پشتیبان در سال ۹۵، به ۳۱۶۴ فعالیت در سال ۹۷ افزایش یافته است.

در مجموع در حال حاضر ۵ هزار و ۴۹۶ نفر در قالب فعالیت‌های مشارکتی و پشتیبان در مشاغل خانگی مشغول به کار هستند.

19

رشد فعالیت‌های پشتیبانی در حوزه مشاغل خانگی

بررسی درصد فراوانی مشاغل خانگی بر حسب جنسیت نشان می‌دهد که سهم بانوان از این نوع مشاغل به مراتب بیش از سهم مردان بوده است به طوریکه در سه سال گذشته به طور میانگین ۸۲ درصد فعالان مشاغل خانگی از بانوان و ۱۸ درصد نیز از جامعه مردان بوده است.

از حیث محل سکونت نیز ۷۴ درصد متقاضیان راه اندازی مشاغل خانگی در مناطق شهری و ۲۶ درصد در مناطق روستایی سکونت داشته اند.

20

درصد فراوانی فعالین مشاغل خانگی بر حسب جنسیت و محل سکونت

همچنین ۶۲ درصد مجموع فعالان مشاغل خانگی سرپرست خانوار و ۳۸ درصد غیر سرپرست خانوار هستند.

درصد افراد سرپرست خانوار شاغل در حوزه مشاغل خانگی طی سال‌های ۹۷-۹۵

21

 

ارسال نظر

آخرین خبر ها