کد خبر 326131

میزان عوارض جاده‌ای و عوارض عبور کالای ترانزیتی در سال۹۶

در سال گذشته مبلغ ۱۱۷۸ میلیارد ریال از محل عوارض هر تن-کیلومتر حمل‌ و نقل کالا در داخل کشور از شرکت‌های حمل و نقل بین‌المللی توسط سازمان راهداری و حمل‌و نقل جاده‌ای اخذ شده است.

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از فارس، در بند الف ماده ۳۰ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور آمده است: به‌منظور تأمین منابع مورد نیا‌ز جهت توسعه و نگهداری و بهره‌برداری امور حمل ونقل جاده‌ای، به سازمان راهداری و
حمل‌و نقل جاده‌ای اجازه داده می‌شود از جابه‌‌جا‌یی کالا و مسافر در جاده‌های کشور غیر از جاده‌های روستایی و عشایری بر اساس تن‌-کیلومتر و نفر-کیلومتر با پیشنهاد مجمع عمومی سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای، با ‌‌تصویب شورای
اقتصاد، عوارض وصول ‌کند.

در این راستا و بر اساس اطلاعات سازمان برنامه و بودجه، در سال ۹۶ ‌مبلغ ۷۴۵۴ میلیارد ریال از محل جابه‌جایی کالا و مسافر در جاده‌های کشور توسط سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای ‌عوارض اخذ شده است.

* کسب ۱۱۷۸ میلیارد ریال درآمد از محل عوارض عبور کالای ترانزیتی

‌طبق بند ب ماده ۳۰ ‌قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، ‌میزان وصول عوارض هر تن‌-کیلومتر حمل‌ و نقل کالا در داخل کشور از شرکت‌های حمل و نقل بین‌المللی که مبادرت به حمل و نقل کالای عبوری و ترانزیت خارجی می‌کنند با پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی و تصویب شورای اقتصادی تعیین می‌شود.

در سال گذشته مبلغ ۱۱۷۸ میلیارد ریال از محل عوارض هر تن -کیلومتر حمل‌ و نقل کالا در داخل کشور از شرکت‌های حمل و نقل بین‌المللی توسط سازمان راهداری و حمل‌و نقل جاده‌ای اخذ شده است.

بیشتر بخوانید
ارسال نظر