{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} C {{weatherData.main.temp}}
کد خبر 325144

سهم بودجه وزارتخانه های آموزش و پرورش (۳۱ درصد)، تعاون، کار و رفاه اجتماعی (۲۹ درصد) و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (۱۰ درصد) در مجموع ۷۰ درصد از بودجه ۱۵۰ هزار میلیارد تومانی وزارتخانه ها در سال ۱۳۹۸ را شامل می شود.

به گزارش اقتصاد آنلاین ؛ بایستی توجه داشت که این بودجه فقط بودجه وزارتخانه ها است و با بودجه کل آن بخش (مانند نفت، نیرو و دفاع) متفاوت است.

وزارتخانه ها

ارسال نظر

آخرین قیمت ها از کف بازار
سایر بخش های خبری