کد خبر 324817

بودجه برخی موسسات و سازمان‌های فرهنگی

بودجه برخی موسسات و سازمان‌‌های فرهنگی در سال ۱۳۹۸را در جدول زیر مشاهده می‌کنید.

بیشتر بخوانید
ارسال نظر