کد خبر 322442

۵تصویر از وضعیت هفت ماهه اقتصاد ایران

بانک مرکزی با ارائه گزیده آمارهای اقتصادی ایران در مهر ماه امسال، چهره اقتصاد ایران در هفت ماهه سال‌جاری را ترسیم کرد.

 درگزارش این بانک، تازه‌ترین اطلاعات و آمارهای اقتصادی درچهار بخش پولی و بانکی، مالی و بودجه، تراز پرداخت‌ها و بازار سرمایه منتشر شده است. بخش پولی و بانکی شامل خلاصه دارایی‌ها و بدهی‌های سیستم بانکی و ارقام عمده پولی و اعتباری و تسهیلات اعتباری بانک‌ها و مؤسسات اعتباری به تفکیک عقود اسلامی می‌شود.

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایران، در بخش تراز پرداخت‌ها، جداول موازنه پرداخت‌ها، صادرات غیرنفتی و واردات کشور، ارزش صادرات غیرنفتی، آمار بدهی‌های خارجی (تعهدات بالفعل) کشور و نیز متوسط ماهانه نرخ فروش دلار در بازارهای بین بانکی و آزاد ارائه شده است. در بخش مالی و بودجه جداول وضعیت بودجه عمومی دولت، درآمدهای مالیاتی دولت و واگذاری و تملک دارایی‌های مالی آورده می‌شود. بخش بازار سرمایه نیز شامل جداول شاخص‌های فعالیت بورس اوراق بهادار تهران و خلاصه وضعیت اوراق مشارکت است.

درآمد نفتی

101000میلیارد تومان

براساس گزارش بانک مرکزی، درآمدهای نفتی در هفت ماهه امسال از مرز 101 هزار میلیارد تومان گذشت. این گزارش درباره عملکرد بودجه ۷ ماهه سال‌جاری نشان می‌دهد ۱۰۱ هزار میلیارد تومان درآمد از محل نفت و فرآورده‌های نفتی وجود داشته است که حاکی از رشد ۵۵.۱ درصدی نسبت به مدت مشابه پارسال است. در مجموع از محل دارایی‌های واگذاری سرمایه‌ای 107 هزار و 560 میلیارد تومان منابع کسب شد که نسبت به همین مدت در سال 96، 54.6 درصد افزایش دارد. سال گذشته در 7 ماهه 72 هزار و 780 میلیارد تومان نفت و فرآورده‌های نفتی فروخته شد. نسبت‌های تحلیلی بودجه 7 ماهه طبق گزارش بانک مرکزی نشان می‌دهد مجموع درآمدها و واگذاری دارایی‌های سرمایه‌‌ای به مجموع پرداخت‌های هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای نسبت به مصوب قانون (90.9) پایین‌تر است و 81.8 درصد را ثبت کرد. همچنین نسبت تملک دارایی‌های سرمایه‌ای به فروش نفت خام 53.1 درصد ثبت شده که باید 64.6 درصد باشد. این در حالی رقم خورده که در این مدت پرداخت‌های عمرانی نسبت به سال‌های گذشته با پرداختی بیشتری روبه‌رو بوده است. در 7 ماهه 96، 14 هزار و 120 میلیارد تومان پرداخت عمرانی وجود داشت.

بدهی دولت به بانک‌ها

297000میلیارد تومان

طبق گزارش بانک مرکزی بدهی بخش دولتی به شبکه بانکی در مهر ماه امسال نسبت به مهر سال گذشته 20.9 درصد افزایش یافته است. درحالی که بدهی بخش دولتی به بانک‌ها در مهر سال گذشته 2456 هزار میلیارد ریال بوده این رقم در مهر امسال به 2970 هزار میلیارد ریال رسیده است.

همچنین این میزان بدهی درمقایسه با اسفند سال گذشته 14.8 درصد بیشتر شده است. براساس اطلاعاتی که از سوی بانک مرکزی ارایه شده است از مجموع این بدهی سهم دولت در مهر سال گذشته برابر با 2169 هزار میلیارد ریال بوده که در مهر امسال با رشد 21.3 درصد به 2631 هزار میلیارد ریال  رسیده است.

درمهر امسال بدهی بخش غیردولتی به شبکه بانکی نیز 11 هزار و 763 هزارمیلیارد ریال اعلام شده که نسبت به مهر سال گذشته 18 درصد افزایش داشته است. درجدول مربوط به بانک مرکزی نیز بدهی بخش دولتی به این بانک در مهر امسال 663 هزار میلیارد ریال ذکر شده است که 6.2 درصد رشد داشته است. دراین ماه بدهی دولت (به غیر از شرکت‌های دولتی) به بانک مرکزی 391 هزار میلیارد ریال بوده است که 3.4 درصد بیشتر شده است.

رشد شاخص کل بورس

95درصد

دربخش گزیده آمارهای اقتصادی مربوط به بازار سرمایه شاخص کل بورس در مهر ماه نسبت به پایان سال گذشته 95 درصد رشد داشته است. درحالی که شاخص کل در پایان سال گذشته 96 هزار و 290 را نشان می‌داد در مهر امسال به 187 هزار و 779 واحد رسیده است. این تغییر درهفت ماهه امسال نسبت به پارسال 117 درصد افزایش نشان می‌دهد. همچنین ارزش معاملات در مهر امسال به بیش از 294 هزار میلیارد ریال رسیده است که نسبت به شهریور 75 درصد رشد داشته است. این عدد در 7 ماهه امسال نسبت به سال گذشته نیز 127 درصد بیشتر شده است. تعداد سهام معامله شده در مهر امسال نیز به بیش از 90 میلیارد سهم رسید که نسبت به سال گذشته، رشد 144 درصدی را به نمایش می‌گذارد. درپایان ارزش بازارسهام درمهر ماه امسال به 7163 هزار میلیارد ریال رسیده است که درمقایسه با شهریور 17 درصد و نسبت به پایان سال گذشته 87 درصد رشد داشته است.

درآمد مالیاتی

75550میلیارد تومان

گزارش بانک مرکزی درباره عملکرد 7 ماهه بودجه سال 1397 نشان می‌دهد در این مدت 75 هزار و 550 میلیارد تومان درآمد مالیاتی و سایر درآمدها وصول شد.

از این میزان 60 هزار میلیارد تومان آن سهم مالیات‌ها و 15 هزار و 460 میلیارد تومان مربوط به سایر درآمدهاست. درآمد مالیاتی نسبت به مدت مشابه سال قبل 14.2 درصد رشد داشته و نسبت به مصوب 7 ماهه حدود 24 هزار میلیارد تومان عقب‌ماندگی دارد. براساس گزارش بانک مرکزی از وضعیت بودجه عمومی دولت بالغ بر 150 هزار و 170 میلیارد تومان در 7 ماهه هزینه شده که نسبت به مدت مشابه سال 96 بالغ بر 20.8 درصد رشد نشان می‌دهد؛ مصوب 7 ماهه 173 هزار و 980 میلیارد تومان  است.

 تراز عملیاتی بودجه 7 ماهه 80 هزار و 720 میلیارد تومان کسری دارد که نسبت به مدت مشابه سال قبل 45.6 درصد افزایش یافته است. در مجموع کل منابع حاصل شده در بودجه از 3 محل درآمدها، واگذاری دارایی سرمایه‌ای و مالی بالغ بر 232 هزار و 930 میلیارد تومان است.

نقدینگی مهر ماه

1693000 میلیارد تومان

براساس گزارش بانک مرکزی، حجم نقدینگی با رشد 20.7 درصدی در یک سال منتهی به مهر ماه سال‌جاری، به‌رقم 1693 هزار و 840 میلیارد تومان رسیده است. براساس آمارمتغیرهای پولی این میزان نسبت به مهر ماه سال گذشته 290 هزار و 790 میلیارد تومان (20.7 درصد) افزایش داشته است. البته درصد رشد نقدینگی در مدت مشابه سال قبل 2.6 درصد کمتر است اما از لحاظ ریالی در مقایسه با یکسال منتهی به مهر ماه سال 96 رشد بیشتری داشته است.

از این میزان، 1451 هزار و 830 میلیارد تومان شبه پول و 242 هزار و 10 میلیارد تومان پول است. رشد شبه پول و پول در 12 ماهه منتهی به مهر ماه به ترتیب 24.8 درصد و 13 درصد بوده است. شبه پول به مجموع سپرده‌های پس‌انداز و مدت‌دار سیستم بانکی گفته می‌شود و پول شامل سپرده‌های دیداری مانند سپرده‌های جاری، خالص چک‌ها است. همچنین میزان اسکناس مسکوک در دست اشخاص به عدد 45 هزار و 220 میلیارد تومان می‌رسد که 950 میلیارد تومان (31.6 درصد) رشد نشان می‌دهد.

ارسال نظر