کد خبر 319231

متوسط تعداد شاغلین تعاونی‌ها در آبان ماه ۱۲نفر شد

تعداد تعاونی های ثبت شده درآبانماه سال جاری (۲۱۹ واحد) و در مقایسه با مدت مشابه در سال قبل (۲۶۹ واحد)، کاهشی معادل ۱۹% دارد. تعداد اعضاء افزایشی معادل ۶% و تعداد فرصت شغلی کاهشی معادل ۴۰% را به همراه دارند.

 به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از تسنیم ، بر اساس گزارش های اخذ شده از سامانه جامع آمارهای ثبتی تعاون، در آبان ماه سال 1397، تعداد 219 شرکت تعاونی و 3 اتحادیه در این ماه تشکیل و ثبت شده اند که وضعیت فعالیت آن ها در حال بهره برداری  یا در دست اجرا می باشند. تعداد کل اعضاء تعاونی های مذکور 6067 نفر و تعداد شاغل2651 نفر و سرمایه اولیه حدود 35 میلیارد ریال می باشد. متوسط تعداد اعضاء و شاغل مربوط به این تعاونی ها به ترتیب 28 و 12 نفر میباشد.  

   بیشترین تعداد تعاونی تشکیل و ثبت شده به استان های گلستان 21 تعاونی و خراسان رضوی و خوزستان هر کدام با تعداد 19 تعاونی تعلق دارد. همچنین کمترین تعداد تعاونی تشکیل و ثبت شده به استانهای قزوین، کردستان  و مرکزی هر کدام با تعداد 1 تعاونی اختصاص دارد.  

   بیشترین تعداد تعاونی ثبت شده در فعالیت های "کشاورزی" و "صنعت"  با تعداد 62 واحد می باشند. تعاونی های دارای فعالیت "کشاورزی" و "ساختمان" به ترتیب با 911 و 648  نفر دارای بیشترین اعضا میباشد. همچنین بیشترین شاغل مربوط به تعاونی های دارای فعالیت " صنعت" و "کشاورزی"  به ترتیب با 744 و 668 نفر میباشد.

*مقایسه عملکرد ماه آبان 1397 نسبت به مهر 1397:

   تعداد تعاونی های ثبت شده در آبان ماه سال جاری (219 واحد) در مقایسه با ماه گذشته (276 واحد)، کاهشی معادل 21% دارد. تعداد اعضاء افزایشی معادل  36%  و تعداد فرصت شغلی کاهشی معادل  29%  را به همراه دارند.

*مقایسه عملکرد ماه آبان 1397 نسبت به آبان 1396:

   تعداد تعاونی های ثبت شده درآبانماه سال جاری (219 واحد)و در مقایسه با مدت مشابه در سال قبل (269 واحد)، کاهشی معادل 19% دارد. تعداد اعضاء افزایشی معادل  6%  و تعداد فرصت شغلی کاهشی معادل  40%  را به همراه دارند.

لازم به ذکر است ویژگی های تفصیلی تمام تعاونی های ثبت شده کشور در آبان ماه سال 1397 توسط تمام کاربران ستادی و استانی که برایشان کاربری تعریف شده است قابل دسترسی میباشد.

منظور از شاغل در شرکت های تعاونی در دست اجرا ، پیش بینی اشتغال در صورت تشکیل تعاونی است. 

بیشتر بخوانید
ارسال نظر

آخرین قیمت ها از کف بازار
سایر بخش های خبری