کد خبر 310376

بارقه‌های امید در سیاست‌گذاری پولی

پس از مدتها بیم و نگرانی، امروز برای اولین بار نسیم عقلانیت را در سیاست گذاری پولی کشور حس کردم. همین سه ماه پیش بود که یکی از مقامات مسئول صراحتا گفت: "تا من هستم عملیات بازار باز اجرا یی نخواهد شد." و آن دیگری فرمود: "وقت خودت را ضایع نکن که بهبود نظام بانکی امکان ندارد."

باید دانست که درپس تاریک ترین لحظات شب طلوعی در پیش است و نیز در آفتاب نیمروز نباید غروب را از یاد برد. سالها بود که سیاست های مخرب مانند کاهش مصنوعی نرخ تورم و افزایش نرخ بهره واقعی و نیز تثبیت نرخ ارز زیر نرخ تعادلی با اجماع صاحب نظران و کارشناسان داخلی و خارجی یکی پس از دیگری تصویب و اجرا می شد و چه دشوار بود در آن شب های جهالت، ایستادن در برابر موج سازی های محافل داخلی که مورد تایید و تاکید و تمجید نهادهای بین المللی و رسانه های خارجی بودند. 

و اما امروز دریافتم که مقام ناظر پولی از معدود مسئولانی بوده که دیگر گونه می اندیشیده است. امروز دیدم که سیاست گذاری پولی از طریق OMO در دستور کار قرار گرفته است. امروز شنیدم که عملیات بازار باز و کریدور نرخ بهره مورد توجه است. امروز درک کردم که سیاست گذار پولی بر کنترل و تثبیت نرخ ارز در شرایط فعلی به درستی تاکید دارد. امروز دانستم که سیاست گذار  تضییع ذخایر ذی قیمت برای تثبیت نرخ ارز زیر قیمت تعادلی را نمی پذیرد. 

در واقع سکوت مسئولان جدید نه از باب تایید عملکرد گذشته بلکه از سر تعهد به دولت بوده است. اگر بانک مرکزی سیاست گذاری پولی را از طریق کریدور نرخ بهره و عملیات بازار باز در پیش گیرد و پس از تثبیت به سمت تک نرخی سازی و نظام ارز شناور حرکت کند و نظارت بر نظام بانکی را از طریق اجرای بازل 3 و مقررات نوین حسابداری بانکی در پیش گیرد، این نوید را می دهم که دوران جدیدی از ثبات و رشد اقتصادی به روی اقتصاد کشور گشوده خواهد شد.

بیایید برای دکتر همتی و مشاوران شایسته ایشان موفقیت را در این دوران سخت آرزو کنیم. 

*اقتصاددان

بیشتر بخوانید
ارسال نظر