{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} C {{weatherData.main.temp}}
کد خبر 308080

رئیس سازمان مدیریت تهران خبر داد؛

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی تهران به منظور شناسایی فراریان مالیاتی تهران دستور ویژه صادر کرد.

به گزارش اقتصادآنلاین، جلسه تجهیز درآمد استان تهران به ریاست نعمت الله ترکی و حضور مدیرکل اقتصاد و دارایی استان تهران و کارشناسان برگزار شد.

در این جلسه آمار دقیقی از آمار دریافت مالیات های مستقیم و غیرمستقیم در استان تهران قرائت شد. بر اساس این گزارش در 6 ماه نخست سال جاری 75 درصد تحقق درآمد داشتیم که نسبت به مشابه سال قبل 8.9 درصد افزایش داشته است. 

یکی از انتقادات به نحوه دریافت مالیات از کسبه و اصناف تهران بود، به نحوی که تیم مالیات می‌گفتند، آمار دقیقی از اصناف ندارند.

نعمت الله ترکی گفت: از منابع اطلاعاتی مشترکان برق، آب و گاز می توانید یک به یک سراغ آنها بروید. رئیس سازمان مدیریت تهران دستور داد تا ۷ روز دیگر به سرعت این تطبیق اطلاعاتی اجرایی شود.

*شگردهای جدید فرار مالیاتی

کارشناسان مالیاتی با ارائه گزارشی در این جلسه گفتند: متاسفانه شگردهای تقلب برای فرار مالیاتی در تهران وجود دارد. مثلا یک فروشگاه یا صنف چندین دستگاه پوز(پایانه فروش) دارد که همه به یک حساب متصل نیستند و این کار را خراب می‌کند، چون برخی حساب ها برای دیگران است.

همچنین نیمی از نیروهای سازمان مالیاتی برای دریافت مالیات کسبه و اصناف می روند که فقط 5 درصد مالیات تهران از این گروه‌ها تامین و دریافت می شود.

ترکی دستور داد، یک اتاق بعنوان محل ستاد درآمد تجهیز استان در سازمان ایجاد شود تا این موارد به سرعت با تعامل برطرف شود.

براساس گزارش اداره کل اقتصاد و دارایی استان تهران طی 6 ماهه نخست سال 1397، از میزان 504 هزار و 244 میلیارد ریال مصوب درآمد عمومی استان تهران، مبلغ 252 هزار و 122 میلیارد ریال محقق شده که از این میزان عملکرد منابع عمومی استان 989 هزار و 522 میلیارد ریال یعنی معادل 75 درصد و رشدی معادل 8 درصدی نسبت به سال قبل داشته است.

همچنین درآمدهای مالیاتی 8.5 درصد وصولی داشته و 8 درصد نسبت به سال قبل رشد داشته و سایر درآمدهای استان 30 درصد وصولی داشته حدود 26 درصد رشد نسبت به سال قبل داشته است.

براساس گزارش ستاد تجهیز درآمد استان تهران، 97 درصد درآمدهای تحقق یافته استان مربوط به درآمدهای مالیاتی است که به تفکیک 54 درصد مالیات های مستقیم و 43 درصد مالیات های غیر مستقیم است تنها 3 درصد از مجموع منابع عمومی استان سهم سایر درآمدها است.

* سهم مالیات های مستقیم

بخش بزرگی از سهم مالیات های مستقیم به لحاظ رقمی به مالیات بر شرکت ها، مالیات اشخاص حقوقی و غیردولتی برمی گردد، که این منبع درآمد 74.4 درصد وصولی داشته است و نسبت به سال قبل نه تنها رشد نداشته، بلکه 9 درصد کاهش را نشان می‌دهد.

همچنین مالیات بر درآمد به میزان 102.7 درصد تحقق داشته که نسبت به سال قبل 16.4 درصد رشد داشته است، مالیات مشاغل و مالیات مستغلات و مالیات متفرقه بر درآمد به ترتیب با 121 و 104.6 بیشترین میزان تحقق را در این بند داشته است.

مالیات حقوق بخش عمومی با میزان تحقق 83 درصدی  و با رشد منفی کمترین میزان تحقق در این بند بر خوردار بوده، همچنین مالیات بر مستغلات در مقایسه با سال قبل از 44 درصد رشد برخوردار بوده است.

در بخش مالیات های مستقیم، بند مربوط به مالیات بر ثروت 96 درصد تحقق و 31 درصد رشد نسبت به سال قبل داشته است.

بیشترین درصد تحقق را مالیات نقل و انتقال و سرقفلی به میزان 108.7 درصد تحقق و 38.8 درصد رشد نسبت به سال قبل و کمترین آن مربوط به مالیات بر ارث با 71.4 درصد تحقق و رشد 4.2 درصدی داشته است.

مالیات نقل و انتقال سهام بعد از مالیات سرقفلی با میزان 101 درصد تحقق بیشترین رشد نسبت به سال قبل برخورد بوده است.

در مجموع مالیات اشخاص حقوقی و غیر دولتی، مالیات مشاغل، مالیات حقوق بخش عمومی و خصوصی به لحاظ رقمی بیشترین میزان مالیات های مستقیم را به خود اختصاص داده‌اند.

* سهم مالیات‌های غیرمستقیم

براساس این گزارش، در بخش مالیات های غیر مستقیم، عوارض خروج مسافر از مرزهای کشور با 170 درصد تحقق، یالاترین  میزان و تحقق 37 درصدی مالیات بر کالا ها کمترین میزان تحقق را در گروه مالیات های غیر مستقیم شامل می شود. 

همچنین مالیات بر ارزش افزوده به لحاظ رقمی بیشترین میزان را در مالیات های غیر مستقیم دارد. حدود 87 درصد مالیات های غیر مستقیم مربوط به عملکرد مالیات بر ارزش افزوده در 6 ماه نخست سال جاری است. 

*بیشترین درآمدهای استان تهران در 6 ماه نخست سال جاری متعلق به نیروی انتظامی است

در بخش سایر درآمد های استان، در میان دستگاه های اجرایی نیروی انتظامی بیشترین رقم وصول درآمد را دارد. (صدور و تمدید گذرنامه، صدور و تمدید گواهینامه، انگشت نگاری، صدور کارت معافیت مشمولان وظیفه، خدمات انتظامی، عواید داخل پادگانی، درآمد حاصل از جرایم رانندگی)

پس از نیروی انتظامی، سازمان ثبت اسناد و گمرک به ترتیب با تحقق 105 و 184 درصدی درآمد ها در رتبه دوم و سوم قرار داشته و موفق به وصول کامل سهم تعیین شده خود شدند. در حالی که نیروی انتظامی موفق به وصول 27 درصد سهم درآمدی خود شده است. درآمد این دستگاه با همین میزان تحقق 35 درصد نسبت به سال گذشته رشد داشته است.

*کمترین درآمدی استان تهران در 6 ماه سال جاری متعلق به محیط زیست و بهزیستی است

سازمان محیط زیست و بهزیستی کمترین میزان تحقق درآمدی را داشتند که علت کاهش آن از سوی کارشناسان اقتصاد و دارایی بررسی و مشخص شد، این دستگاه ها در میزان تعرفه خدمات، افزایش نداشته اند.

براساس آمار اداره کل اقتصاد و دارایی استان تهران، تنها دستگاهی که درآمد هایش مکانیزه وصول می شود، نیروی انتظامی است و در مابقی دستگاه ها ارتباطی بین وصول درآمد و بخش مالی وجود ندارد و نمی شود آن را کنترل کرد.

ارسال نظر

آخرین قیمت ها از کف بازار
سایر بخش های خبری