کد خبر 293629

توییت حسام الدین آشنا درخصوص موسسات

حسام الدین آشنا، مشاور رئیس جمهور در توییتی اظهار کرد: مؤسسان نادرند، مؤسسات اندکند ولی مال باختگان چه بسیار هستند.

حسام الدین آشنا، مشاور رئیس جمهور در توییتی اظهار کرد: بازی گردانان نادرند، بازیگران اندکند ولی چه بسیارند بازی خوردگان!آمران نادرند، عاملان اندکند ولی چه بسیارند قربانیان!موسسان نادرند، موسسات اندکند  ولی چه بسیارند مال باختگان.

photo_2018-08-17_22-14-22

بیشتر بخوانید
ارسال نظر