{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} C {{weatherData.main.temp}}
کد خبر 290328

وزیر امور اقتصادی و دارایی:

وزیر امور اقتصادی و دارایی، گفت:تمام درآمدهای مالیاتی کشور اعم از مالیات بر ارزش افزده و مالیات مستقیم بالغ بر ۱۰۵ هزار میلیارد تومان است.

مسعود کرباسیان با اشاره به میزان درآمدهای مالیاتی در سال جاری، گفت: تمام درآمدهای مالیاتی کشور اعم از مالیات بر ارزش افزده و مالیات مستقیم بالغ بر 105 هزار میلیارد تومان است که برآورد این بوده که 45 هزار میلیارد تومان از این رقم از مالیات بر ارزش افزوده تامین شود.به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از خانه ملت،  وزیر امور اقتصادی و دارایی، تصریح کرد: آنچه که از مالیات بر ارزش افزوده به شهرداری ها تعلق می گیرد 18 هزار میلیارد تومان است و در سال جاری نیز همین حدود به شهرداری ها تعلق می گیرد.

ارسال نظر

آخرین قیمت ها از کف بازار
سایر بخش های خبری