{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} C {{weatherData.main.temp}}
کد خبر 259217

پدیده ترامپ نه فقط اقتصاد ایران بلکه اقتصاد دنیا را تحت تاثیرقرار داده و در نتیجه تاثیر منفى ترامپ در اقتصاد ایران در سال ۹۶ به طور کامل مشهود است. با این حال دولت نیز فرصتهاى مهمى را از دست داد؛ از جمله آنکه ارز را تک نرخى نکرد و ساماندهى یارانه ها را به آینده موکول کرد.

index

منبع: قانون
ارسال نظر

آخرین قیمت ها از کف بازار
سایر بخش های خبری