{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} C {{weatherData.main.temp}}
کد خبر 241732

جهانگیری: راه بهبود وضع مردم و کشور، انجام اصلاحات تدریجی و قانونمند است که از مشارکت فعال همه مردم، نخبگان و نهادها می‌گذرد.

اسحاق جهانگیری

ارسال نظر

آخرین قیمت ها از کف بازار
سایر بخش های خبری