کد خبر 219294

راهبرد تعطیلات در ایران

اگر چند سالى در کشورهاى صنعتى زندگى کرده باشید سپس به ایران بازگردید کاملا متوجه ناکارایى نظام اقتصادى خواهید شد. صرف نظر از تلاطمات اقتصاد کلان به نظر مى رسد که نظام کار و تعطیلات به سامان نیست.

بسیارى از مردم ایران همواره در حال کار البته با پایین ترین کارایى ممکن هستند. تعطیلات متعدد در میان هفته امکان انعقاد کار مداوم به مدت ٥ یا ٦ روز را مى گیرد. از سوى دیگر تعطیلی هاى میان هفته به دلیل کوتاه بودن اصولا نقشی در تمدید اعصاب و استراحت شهروندان ندارد.

طبق قانون، در ایران کارفرما موظف است یک ماه به کارکنان مرخصى با حقوق و مزایا اختصاص دهد. همچنین طبق قانون کارفرما باید در روزهاى تعطیل نیز حقوق و مزایا تقدیم کند.  همین دو عامل بار مالی سنگینى را بر کارفرما تحمیل مى کند. پس واکنش کارفرما کاهش استخدام و جایگزینی سرمایه به جاى نیروى کار خواهد بود که در شرایط فعلى و نرخ بیکارى بالا این روند فاجعه بار خواهد بود.

کارفرمایان براى جبران ٥٦ روز تعطیلات و مرخصی سعی کرده اند از عمق تعطیلات اخر هفته کم کنند و پنجشنبه ها را روز کارى دانسته اند. تعطیلات کم عمق اخر هفته براى تجدید انرژی کارکنان کافى نیست و کل کشور هر شنبه خسته تَر از گذشته بر سر کار حاضر مى شوند.

این سیستم متاسفانه کارایی لازم را ندارد.

چاره کار در تفکیک تعطیلات از بزرگداشتهاى ملی، انقلابى و مذهبى است. یعنى براى روزهایی که نص صریح و تاکید بر تعطیلی و برگزارى مراسم در همان روز خاص نیست تعطیلات به اخر هفته منتقل شود. مانند تغییر ساعت این راه حل نیز هم أکنون در بسیاری از کشورهای جهان اجرا مى شود.

پس طرح پیشنهادى از این قرار است:

(١) روز نیمه کارى پنجشنبه در ایران همچون سایر کشورهاى اسلامى (بجز عربستان سعودى البته) به شنبه منتقل شود.

(٢) به جز أعیاد فطر و قربان و نوروز و نیز روز عاشورا، سایر تعطیلات به شنبه همان هفته منتقل شود.

(٣) روزهاى بین تعطیلین چنانچه در ماه مبارک رمضان، دهه اول محرم، روزهای شنبه یا یکشنبه یا مقارن با تعطیلات بین المللى باشد تعطیل شود.

(٤) تلاش شود به مرور زمان عمق تعطیلى روز شنبه افزایش یابد.

(٥) مرخصى قانونى با حقوق به متوسط جهانى دو هفته محدود شود. همچنین کارکنان مى توانند از یک هفته مرخصی بدون حقوق در سال نیز استفاده کنند.

(٦) در استانهایی که در زمستان با پدیده وارونگى هوا مواجه اند سال تحصیلی دو هفته زودتر آغاز شده و در مقابل از دو هفته تعطیلات پاییزى بهره مند خواهند شد.

امید است با این تغییرات کارفرمایان به استخدام بیشتر نیروى کار روى اورده و با تمرکز تعیطلات در روزهاى جمعه، شنبه و یکشنبه امکان تمدید اعصاب، استراحت و همچنین مسافرت کارکنان فراهم شود.

بیشتر بخوانید
ارسال نظر