{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} C {{weatherData.main.temp}}
کد خبر 215080

محاسبه تورم نقطه به نقطه ۸.۹درصد است

مرکز آمار ایران با اعلام اینکه نرخ تورم روستایی کشور در مردادماه امسال نسبت به ماه قبل بدون تغییر، ۸.۸ درصد است، تورم نقطه به نقطه را ۸.۹ درصد محاسبه کرد.

مرکز آمار ایران با انتشار گزارش شاخص قیمت کالاها و خدمات مصرفی خانوارهای روستایی کشور در مردادماه سال 1396 اعلام کرد: درصد تغییرات شاخص کل در دوازده ماه منتهی به مردادماه سال 1396 نسبت به دوره مشابه سال قبل (نرخ تورم روستایی)، 8.8 درصد است که نسبت به تورم دوازده ماهه منتهی به تیر 1396 (8.8 درصد)، تغییری نداشته است.به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از خبرآنلاین، بر اساس این گزارش شاخص کل (بر مبنای100=1390) در مردادماه سال 1396 عدد 265.8 را نشان می‌دهد که نسبت به ماه قبل 1.0 درصد افزایش داشته است. شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه)، 8.9 درصد افزایش یافته که نسبت به تورم نقطه به نقطه ماه قبل (9.7 درصد)، 0.8 واحد درصد کاهش یافته است. درصد تغییرات شاخص کل در دوازده ماه منتهی به مردادماه سال 1396 نسبت به دوره مشابه سال قبل (نرخ تورم روستایی)، 8.8 درصد است که نسبت به تورم دوازده ماهه منتهی به تیر 1396 (8.8 درصد)، تغییری نداشته است.

شاخص گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» در این ماه به رقم 301.5 رسید که نسبت به ماه قبل 1.5 درصد افزایش نشان می‌دهد. شاخص گروه عمده "خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات "نسبت به ماه مشابه سال قبل 11.9 درصد افزایش نشان می‌دهد و درصد تغییرات این گروه در دوازده ماه منتهی به مردادماه 1396 نسبت به دوره مشابه سال قبل 11.3 درصد است که نسبت به تورم دوازده ماهه منتهی به تیر ماه 1396 (10.9 درصد)، 0.4 واحد درصد افزایش داشته است. شاخص گروه اصلی «خوراکی‌ها» در ماه مورد بررسی به عدد 298.5 رسید که نسبت به ماه قبل 1.5 درصد افزایش نشان می‌دهد. شاخص گروه اصلی «خوراکی‌ها» نسبت به ماه مشابه سال قبل 12.1 درصد افزایش نشان می‌دهد و نرخ تورم دوازده ماهه این گروه 11.3 درصد است.

بر اساس این گزارش شاخص گروه عمده «کالاهای غیر خوراکی و خدمات» در مردادماه 1396 به رقم 241.8 رسید که 0.6 درصد نسبت به ماه قبل افزایش نشان می‌دهد. میزان افزایش شاخص گروه عمده "کالاهای غیرخوراکی و خدمات"نسبت به ماه مشابه سال قبل 6.5 درصد بوده است و نرخ تورم دوازده ماه منتهی به مردادماه سال 1396 نسبت به دوره مشابه سال قبل این گروه 7.0 درصد است که نسبت به تورم دوازده ماهه منتهی به تیر ماه 1396 (7.1 درصد)، 0.1 واحد درصد کاهش داشته‌ است.

ارسال نظر

آخرین قیمت ها از کف بازار
سایر بخش های خبری