کد خبر 201314

اصلاح نگرش سپرده‌گذاران به سراب سود‌های مالی

رفتار سپرده‌گذاران تغییر کرده است و با مفهوم ریسک آشنا شده‌اند و حاضر شده‌اند تا با نرخ سود مرسوم و پایین‌تر پول خود را در بانک‌ ها سپرده‌گذاری کنند

کافی است کلید واژه «ورشکستگی بانکها» را در یکی از موتورهای جستوجوی اینترنت انتخاب کنید. انبوهی از اخبار و گزارشها درباره ورشکستگی شبکه بانکی در رسانههای مختلف به چشم میخورد. برخی از رسانه ها خود فهرست بانکها و مؤسسات اعتباری ورشکسته را بر اساس خط کشهای ارزیابی خود مشخص کردهاند و رسانه دیگری از مردم میخواهد در برخی از مؤسسات سپردهگذاری نکنند.

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایران ، مردم نیز دراین گیر و دار دچار سردرگمی شدهاند و به دنبال محلی امن برای سپرده گذاری یا سرمایه گذاری دارایی خرد خود هستند. درطول هفته های اخیر شبکه بانکی چند ضربه محکم از ناحیه شایعات و اخبار نادرست خورده است. فیلمی متعلق به دو سال پیش به عنوان سندی برای ورشکستگی بانک پارسیان درفضای مجازی منتشر میشود و سپس درز کردن پیش خبر احتمال ادغام مؤسسات ثامن، کوثر و مهراقتصاد دردسرهای جدی برای این مؤسسات بخصوص برای ثامن که شایعه ورشکستگی آن دهان به دهان میچرخد ایجاد کرده است.

حالا پس از چند روز از انتشار این شایعه تمام سپرده گذاران ثامن حتی کسانی که دسترسی چندانی به اخبار روز ندارند،   برای دریافت پول خود از صبح زود درمقابل شعب این مؤسسه صف میکشند تا روزانه بخشی از سپرده خود را دریافت کنند. درروی دیگر این سکه مدیران نگران ثامن هستند که برای تأمین نقدینگی مورد نیاز این خیل عظیم سپردهگذاران که به 600 شعبه مؤسسه درسراسر کشور هجوم آوردهاند، تلاش میکنند.

کارشناسان بانکی اعتقاد دارند انتشار اینگونه شایعات که درشرایط فعلی کشور باورپذیری بیشتری هم پیدا کرده است میتواند برای هر بانک کوچک و بزرگی مشکل جدی ایجاد کند.

درهمین راستا یکی از مؤسسات اعتباری که نام آن در خبر منتشره درخصوص ادغامیها دیده میشود، برای اینکه خیال سپردهگذاران خود را راحت کند، پشت باجه های شعب خود انبوهی از اسکناس در مقابل دید مردم قرار داده تا مشتریان به فکر بیرون کشیدن سپرده های خود نیفتند.

اعتمادی که خدشه دار شد

آنچه مسلم است اتفاقاتی که طی ماههای اخیر در شبکه بانکی رخ داده است، اعتماد مردم به مؤسسات مالی و اعتباری را خدشه دار کرده است. هرچند بانک مرکزی در قالب اطلاعیه رسمی و گفتوگوی مقامات ارشد به سپرده گذاران ثامن اطمینان داد که نگران سپرده های خود نباشند، اما به هر روی حتی شایعه بودن این اخبار میتواند باعث ترس و نگرانی مردم شود.

به طور عمده سپردهگذاران خرد شبکه بانکی که با پس انداز گوشهای از درآمد خود اندوخته ای مهیا کردند، بشدت نگران هستند که اتفاقی برای داراییشان بیفتد. بخصوص پس از انتشار وسیع اخبار، عکسها و فیلمهای سپرده گذاران تعاونی اعتباری فرشتگان که این روزها با نام کاسپین شناخته میشود و گرفتاری آنها در دریافت پولشان، این نگرانی بیشتر شده است.

تغییر رفتار سپردهگذاران

از زمانی که سپردهگذاران ثامن برای دریافت پولشان به شعب این مؤسسه اعتباری هجوم آوردند، همه درخصوص اینکه کدام بانک یا مؤسسه برای سپردهگذاری امنتر است سؤال دارند. محلی که به دور از هرگونه ریسکی سود ماهیانه یا حداقل اصل پول سپردهگذاران را حفظ کند. گویا حالا هشدارهای بانک مرکزی درخصوص اینکه مردم سراغ مؤسسات و بانکهایی که نرخ سود بالاتر از عرف نظام بانکی میدهند، نروند، برای مردم معنا پیدا کرده است. تا زمانی که هیچ اتفاقی برای مؤسسات مالی و اعتباری غیرمجاز نیفتاده بود، بخشی از سپرده گذاران برای کسب سود بیشتر پول خود را نزد اینگونه مؤسسات سپردهگذاری میکردند وحتی برای کسب سود بیشتر تن به ریسکهایی مانند فروش خانه مسکونی یا خودروی خود میدادند تا پول آن را به حسابهای سپرده خود اضافه کنند تا در آینده خانه و خودروی بهتری بخرند. اما حالا رفتار سپرده گذاران تغییر کرده است و با مفهوم ریسک آشنا شدهاند. حالا حتی کسانی که به هشدارها و توصیه ها درخصوص اعتماد نکردن به سودهای بالا توجه نمیکردند حاضر شدهاند تا با نرخ سود مرسوم و پایینتر پول خود را در بانکهایی سپردهگذاری کنند که ریسک کمتری دارد.

برهمین اساس از زمان انتشار شایعات ورشکستگی برخی از بانکها و مؤسسات اعتباری شاهد جابهجایی و مهاجرت سپردهها میان بانکها و مؤسسات اعتباری هستیم. کسانی که از بدون مجوز بودن برخی از مؤسسات اطمینان حاصل کرده و ریسک آن را دریافتهاند به سرعت سپردههای خود را به سایر بانکها منتقل کردهاند. درمیان سپردهگذاران افرادی هستند که بانکهای دولتی را برای انتقال سپردههای خود انتخاب کردهاند تا از امنیت سپرده خود مطمئن شوند.

سپردههای بانکی مردم بیمه است

درچنین شرایطی بانک مرکزی درصدد اطمینان دادن به مردم است. درهمین زمینه مدیرکل نظارت بر بانکهای بانک مرکزی با تأکید براینکه هرآنچه در مورد بانکها به لحاظ قوانین مالی صادق است، برای مؤسسات مالی نیز صدق میکند، میگوید: بانکها مؤسساتی اقتصادی هستند که از محل جذب سپرده های بانکی سرمایه جذب و در طرحهای اقتصادی سرمایه گذاری میکنند، این سپرده گذاری با ریسکهایی همراه است که ما برای حفاظت از آن، بانکها را مکلف به سپردهگذاری برخی از منابعشان در بانک مرکزی کرده ایم، صندوق سپردهگذاری کار بیمه سپردهها را انجام میدهد که از آن محل از سپرده سپردهگذاری حمایت میکند.

عباس کمرهای با انتقاد از شایعاتی در مورد ورشکستگی بانکها میافزاید: با توجه به فضای انتخابات ریاست جمهوری، مباحثی در مورد بانکها مطرح شد که صد درصد کذب بود، بانکها علاوه بر سپرده قانونی با صندوق سپردهگذاری و خطوط اعتباری و بازار بین بانکی نه تنها ورشکسته نمیشوند بلکه میتوانند اعتبارات لازم را برای بازپرداخت سپردهگذاران هم تأمین کنند.

چه نهادی مسئول بیمه سپردههاست؟

در سال ۱۳۹۲ برای نخستین بار صندوق ضمانت سپردهها تأسیس شده است که بانکها باید عضو آن باشند و مبالغی را به عنوان ضمانت به این صندوق بپردازند و اگر روزی دچار ورشکستگی شدند، این صندوق بخشی از سپردهها را به سپردهگذاران پرداخت خواهد کرد.

این صندوق در وبسایت خود سقف پرداختی به سپردهگذاران را در صورت ورشکستگی بانکها ۱۰۰ میلیون تومان برای هر سپردهگذار اعلام کرده است و اگر سپردهگذاری بیش از این میزان در بانک سپردهگذاری کرده باشد، باید از خیر بقیه پولش بگذرد یا منتظر بماند تا اموال بانک فروخته شود و طلبش را وصول کند.

صندوق ضمانت سپرده ها براساس قانون برنامه پنجم توسعه تشکیل شده و برای ضمانت پولهای مردم نزد بانکها است، تاکنون ۳۸ بانک و مؤسسه مالی و اعتباری عضو صندوق شده اند. صندوق ضمانت سپردهها براساس ماده 95 قانون برنامه پنجم توسعه در اواسط سال 92 تأسیس شد که اساسنامه آن تهیه و ثبت شد و آییننامهای برای فعالیت آن تهیه شده و توسط هیأت دولت تصویب و ابلاغ شد. صندوق ضمانت سپرده به صورت یک نهاد عمومی غیردولتی است که منابع آن از محل حق عضویت بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری و از محل 0.25 درصد سپردههای بانکی تأمین میشود. مدیرعامل صندوق ضمانت سپردهها، گفت: آیین نامه اولیه در سال 92 اشکالاتی داشت که در سال 93 اشکالات آن در دولت رفع شد و از اواخر سال 93 با اصلاح آییننامه و ابلاغ آن کار صندوق شروع شد.

این صندوق از هیأت امنایی متشکل از رئیس کل بانک مرکزی به عنوان رئیس هیأت امنا، وزیر امور اقتصادی و دارایی، رئیس سازمان برنامه و بودجه و معاون نظارت بانک مرکزی و 2 نفر شامل یکی از مدیران عامل بانکهای خصوصی و دیگری از مدیران بانکهای دولتی تشکیل شده و هیأت مدیره صندوق جدا از مدیرعامل است و 5 نفر هیأت مدیره مدیرعامل را انتخاب میکنند و خود هیأت مدیره توسط هیأت امنا و با حکم رئیس کل بانک مرکزی منصوب میشود. براساس قانون، همه بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری مکلف هستند، عضو صندوق ضمانت سپرده شوند.

بیشتر بخوانید
ارسال نظر

 • ناشناس
  ۶ ۴

  سپرده گذار نه ، نزول خور

  • ناشناس
   ۲ ۱

   اینها نزول خور نیستند، اینها فریب خورده و قربانی هستند بنده های خدا.

  • ناشناس
   ۱ ۰

   عزیز ماهی 20 میلیونسود میگیرم و اصلا هم نزول نیست تو هم اگر میتونستی میگرفتی الان نمیتونی میگی حرام

 • ناشناس
  ۸ ۱

  واقعا به این تحلیلهای ابکی شما پول میدین؟
  اعتماد مردم به کل نظام بانکی از بین رفته.موسسات هم تابع بانک مرکزی بودند

 • موسسه کاسپین بی عدالتی
  ۵ ۱

  سلام من پولم رو به موسسه مجاز کاسپین بعد از مجوز بانک مرکزی و اعلام عمومی از تلویزیون و درج شدن این موسسه در سایت بانک مرکزی و با ترغیب اقای سیف به سپرده گذاری در موسسات مجاز سرمایه گذاری کردم و الان این موسسه کاسپین که مجوز بانک مرکزی دارد پاسخگویه ما سپرده گذاران نیست و از پرداخت اصل و سود سپرده اینجانب امتناع میکند کسی هم جوابگو نیست...اگر این موسسه بنا نبوده سپرده بپذیرد چرا باید اعلام عمومی می شد؟این اگر دست در جیب مردم کردن نیست پس چه هست؟من بعد مجوز با سود 20 درصد روز شما برای سپرده بالایه 20 میلیون تومن سرمایه گذاری کردم در همون زمان بانک ملی هم روز شمار 18 در صد میداد؟اشتباه من کجاست؟فقط اعتماد به بالاترین نهاد پولی کشورم اشتباهم بود...چرا کسی جواب گو نیست.گوش مسئولین نمی شنود چرا قانون جنگل بر ایران حاکم شده هست زور و قدرت و پول صدای حق طلبان رو میبرد .مجلس اگر نمیتواند حق مردم رو بگیرد اصلا چرا تشکیل شده هست؟

  • ناشناس
   ۶ ۴

   طمع کردی گیر افتادی.همین

 • محمدرضا
  ۵ ۱

  واقعیت اینه که دیگه دوره سودخوری تموم شده مثل تمام دوره های اقتصادی مثل خط تلفن همراه وسکه وطلا وارزوودلارومسکن وبورس این یک چرخه اقتصادی بود که در3یا4سال قبل سپرده گذاران بانکی برنده اقتصادبوده اند ولی بعد ازاین به هیچ عنوان اینطور نخواهد بود اگه سپرده گذاران بالای 100میلیونی نه خرده سپرده گذاران تصمیم سخت نگیرند به معنی واقعی کلمه بازنده بزرگ خواهند بود...

  • ناشناس
   ۱ ۰

   مقداری از این نقدینگی دفتری به علت حیف و میل و ورشکستگی موسسات متخلف از بین میره ولی حدود 15% بیشتر نیست. ما بقی در دراز مدت قطعا به تورم تبدیل میشه. در کوتاه مدت هم بنا بر آمار رسمی تا حدودی تبدیل به تورم شده آن مقداری هم نشده به دلیل سود بالا و لنگر کردن نرخ دلار بوده.

 • حجره دارباتجربه..
  ۶ ۴

  کسی شکی نداره نه تنها وضع غیرمجازها بلکه موسسات مجاز وبانکهای خصوصی ودولتی هم وضعشون وخیمه ..منتها باورشکستگی وانحلال وادغام دهها موسسه غیرمجاز ومجاز درسالها وماههای وروزهای اخیر دیگه سپرده گذاران نمی خوان ریسک کنن واسه دودرصد سودبیشتر ومیان سمت بانکهای دولتی وبزرگ باسود 15درصد اتفاقا بانک مرکزی هم همین رومی خواد بعدچن ماه که بانک مرکزی بساط تمام موسسات غیرمجاز روجمع کرد وموسسات مجاز رودربانکهای دیگه ادغام کرد اونوقت بلافاصله میاد سود بانکی رومیاره رو10درصد وبصورت کامل هم اجرامیکنه وترسی هم نخواهد داشت که نقدینگی بره سمت غیرمجازها یعنی شما باید پولتون روامروز توبانک سپرده کنید تازه سرمایتون توسال 1405دوبرابرخواهدشددراینصورته که دیگه نقدینگی 1300000000000000000000000میلیاردی تاب تحمل پشت سدرونخواهدداشت ودنبال مکان پرسودتری خواهد بود......بقیه داستان روهممون درسالهای 86و91تجربه کرده ایم.... ایام به کام

  • ناشناس
   ۳ ۱

   آفرین ، دقیقاً همینطوره ، فقط من نمیدونم بانک های دولتی سود ۱۵٪ رو چه موقع میخوان جدی بگیرن؟

  • ناشناس
   ۴ ۳

   این نقدینگی دفتری هست. و توان ایجاد تورم نداره.براش کیسه ندوز که حیران میشی

 • ناشناس
  ۵ ۳

  ترجمه متن بالا/// نزولخور روبه موت....