کد خبر 192427

محسن هاشمی : مردم از تناقضات و ابهامات رنجیده خاطر هستند

رنجیده خاطری مردم، نشاط و شادی عمومی را می‌گیرد و ملت ناگزیر حالت تدافعی می گیرند

مناظره‌ها و فعالیت‌های انتخاباتی در این دوره از رقابت‌ها با حواشی فراوانی روبه‌رو شده است. برخی کاندیداهای ریاست‌جمهوری برای آنکه به اهداف جناحی‌خود برسند، اظهارات وادعاهایی را بیان می‌کنند که در راستای منافع ملی‌نیست و تنها زمین‌زدن رقبای خود را از این راه پیگیری می‌کنند. برای بررسی فضای جامعه در آستانه انتخابات و نیز واکاوی روحیات مردم مطالبه‌گر به سراغ محسن‌هاشمی،فرزند آیت‌ا... هاشمی‌رفسنجانی و رییس‌شورای مرکزی حزب‌کارگزاران رفتیم. وی با انتقاد از برخی رویکردها در جامعه تاکید کرد: آن بخش از جامعه که نقش تماشاچی را ایفا می کنند بدانند تا هنگامی که در این موقعیت باقی بمانند، انتقاد آنان به صورت یک نق و نوق است و عوامل تصمیم ساز و تصمیم گیر نیز به این نوع انتقاد عادت می کنند.

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از قانون ، محسن هاشمی گفت: مشارکت حداکثری مردم در انتخابات زمینه ساز تشخص دموکراسی در جامعه اسلامی ایران است و این تشخص یکی از ابعاد گسترده حقوق شهروندی است. باید شهروندی را در تار و پود جامعه نهادینه کنیم تا مردم بدانند آنچه در معرض نمایش‌شان است چه خوب، چه متوسط و چه بد، خود انتخاب کرده اند.

تماشاچی‌نباشیم

هاشمی افزود: مردم باید بازیگر باشند و بدانند که بین بازیگری و تماشاچی بودن تفاوت است ! آن بخش از جامعه که نقش تماشاچی را ایفا می کنند بدانند تا هنگامی که در این موقعیت باقی بمانند، انتقاد آنان به صورت یک نق و نوق است و عوامل تصمیم ساز و تصمیم‌گیر نیز به این نوع انتقاد عادت می کنند. اما اگر به صورت موثر و کاربردی در موضوعات زیستی جامعه که انتخابات نیز یک بخش از آن است، توجه ویژه نشان دهند و در وسط میدان حضور داشته باشند و بدانند هرآنچه را در جامعه جاری و ساری است ، خود انتخاب کرده اند، آن گاه در مقام عمل و بازیگری برمی‌آیند.

انقلاب بدون مردم رو به رشد نیست

رییس‌شورای مرکزی حزب‌کارگزاران در پاسخ به این سوال که آیا آیت‌ا...‌هاشمی‌رفسنجانی نیز با این نوع رویکرد موافق بودند، ادامه داد: آیت ا... به دنبال این واقعیت بود که مردم خودشان تصمیم‌ساز و تصمیم‌گیرنده اول و آخر باشند و معتقد بود که انقلاب اسلامی بدون حضور و دخالت مستقیم مردم در همه شؤون، نمی‌تواند روند رو به رشدش را ادامه دهد. خوشبختانه به واسطه حضور و بروز شبکه های مجازی، اطلاعات و آگاهی، توزیع همگانی پیدا کرده است و دیگر ندانستن، نمی تواند بهانه‌ای برای مردم باشد، بنابراین مشارکت مردم در صحنه انتخابات تولید قدرت می کند و این قدرت باعث خواهد شد خرده کانون‌های دیگر قدرت، در مقام اندیشه قرار بگیرند و واقعیت های موجود را بپذیرند.

کاری کنیم آیندگان به ما افتخارکنند

محسن‌هاشمی در واکنش به اظهارات‌گوناگونی که در آستانه انتخابات، فضای جامعه را فرا‌می‌گیرد، گفت: شخصیت جامعه ایران این نیست که عده‌ای هرموضوع بی پایه و اساسی را به مردم بگویند. شخصیت جامعه ایران اسلامی قدمتی بس کهن دارد که یکی از تشخص‌های آن، جمع ایرانیت و اسلامیت است. خوشبختانه هر دو واقعیت ایرانیت و اسلامیت در تاریخ پر فراز و نشیب ما هویداست و این هویدایی به گونه ای بوده است که هیچ گاه فراموش نشده است. بیاییم به احترام جامعه و به احترام تاریخ به گونه ای گفتار، رفتار و عملکرد داشته باشیم که برای آیندگان افتخار آمیز باشیم.

این فعال سیاسی تاکید کرد: این سرزمین متعلق به همه ایرانیان است و باید هر سلیقه و دیدگاهی حق اظهار نظر داشته باشد و بدانند که اندیشه‌شان قابل احترام است و باید توجه کرد که اندیشه برای بیان‌شدن است. هرگاه فضای قدرت باز بود و به درستی اطلاعات و آگاهی تردد داشت، بهترین تصمیم ها اتخاذ می شود.

پرسش مردم در رابطه با ابهامات و اتفاقات

رییس‌شورای مرکزی حزب‌کارگزاران ادامه داد: باید برای ایران اسلامی، پرسشگری مردم در خصوص همه ابهامات و اتفاقات نهادینه شود و جامعه پرسشگر، یک جامعه توسعه یافته‌است. مردم در برابر برخی تناقضات و ابهامات رنجیده خاطر هستند و این رنجیده خاطری نشاط و شادی عمومی را می گیرد و ناگزیر حالت تدافعی می گیرند.

هاشمی در پایان افزود: مردم بدانند که وجود موانع طبیعی است و خاصیت قدرت و قواعد آن در جوامع کم‌تر توسعه یافته به دنبال حفظ وضع موجود است اما موانع با فکر، اندیشه و خواست همگانی برداشته می شود و موانع برای برداشته شدن است. امیدوارم مردم نسبت به موجودیت اکنون جامعه و آینده این سرزمین و فرزندان‌شان هشیار باشند و بدانند که تصمیم های آنان برای فردا و فرداهاست، بنابراین آن را به انجام برسانند که شایسته سرزمین کهن ایران اسلامی است.

بیشتر بخوانید
ارسال نظر