کد خبر 191375

بررسی راهکارهای فوری در بازار کار

۲۴ راهکار فوری و عملیاتی برای خروج بازار کار کشور از وضعیت فعلی ارائه شد که از جمله آنها طراحی الگوی استانی اطلس کسب و کار و اصلاح شیوه‌های فعلی پرداخت یارانه است.

مسلم خانی، با ارائه ۲۴ پیشنهاد عملیاتی به دولت آینده در زمینه توانمندسازی نیروی کار، توسعه کارآفرینی و اشتغال گفت: با عنایت به اهمیت فراوان توانمندسازی نیروی کار، بهسازی محیط کسب و کار، توسعه کارآفرینی و اشتغال و با توجه به چالش های کنونی فراروی بازار کار ایران؛ لازم است اقدامات فوری ۲۴ گانه ای در این بخش انجام شود.

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایبنا، این استاد دانشگاه سپس راهکارهای پیشنهادی خود را به شرح زیر مطرح کرد:

۱- طراحی و اجرای الگوی ملی شناسایی و هدایت استعدادهای حرفه ای در ایران، در راستای ایجاد تناسب واقعی بین شغل و شاغل در بازار کار آتی کشور

۲- اجرایی نمودن نظام صلاحیت حرفه ای در ایران به منظور افزایش بهره وری نیروی کار و توجه نهادینه به موضوعات مهم تخصص، مهارت و شایستگی به عنوان اصلی ترین کلیدهای احراز صلاحیت شغلی در همه مناصب و مشاغل

۳- طراحی و اجرای نظام جامع مدیریت حرفه ای و طراحی و عملیاتی نمودن الگوی کشف، شناسایی و هدایت استعدادهای مدیریتی در بنگاه های کسب و کار دولتی و غیردولتی

۴- بازتعریف وظایف و رسالت های دانشگاه ها و مدارس به منظور هماهنگی کامل آموزه های دانشگاهی و مدرسه ای با مطالبات بالفعل و بالقوه بازار کار در ایران

۵- طراحی و اجرای الگوی ملی توانمندسازی، اشتغال پذیری و کارآفرینی دانشجویان و دانش آموزان در راستای ایجاد تعامل نهادینه و نظام مند بین نظام آموزشی رسمی کشور و بازار کار واقعی و تربیت دانش آموزان خلاق، نوآور و کارآفرین

۶- الزام دولت به ارائه آموزش های کسب و کار و کارآفرینی عمومی و تخصصی به صورت رایگان به جوانان بدون مهارت جویای کار در راستای افزایش دانش اجتماعی کسب و کار در بین آنان و کمک به آفرینش ایده های کسب و کار خلاقانه انفرادی و گروهی

۷- برنامه ریزی و اقدام برای نهادینه سازی موضوع کارآموزی دانشجویان و کارورزی فارغ التحصیلان دانشگاهی در راستای کمک به آماده سازی و اشتغال پذیری آنان برای حضور موفق در بازار کار

۸- اصلاح و بهینه سازی شیوه نامناسب کنونی پرداخت یارانه ها و تبدیل منابع مالی این طرح به پشتوانه ای برای اشتغال جوانان در راستای طراحی و اجرای الگوی ملی هر خانوار ایرانی؛ حداقل یک شاغل

۹- الزام استانداران به طراحی و اجرای الگوهای آمایش سرزمینی در راستای شناسایی ظرفیت ها و توانمندهای های منطقه ای به منظور استفاده بهینه از مزیت های نسبی و رقابتی مناطق مختلف کشور و استفاده بهینه از مزیت های نسبی و رقابتی نواحی گوناگون کشور

۱۰- الزام استانداران به طراحی الگوی استانی اطلس کسب و کار و طراحی و عملیاتی سازی فرهنگ ملی مشاغل در ایران در راستای معرفی کلیه مشاغل موجود، شرایط احراز هر شغل و وضعیت کنونی آن شغل در جامعه و چگونگی پراکندگی جغرافیایی و درآمدی آن

۱۱- الزام نظام بانکی کشور به تامین مالی کارآفرینان به شیوه های منطقی از طریق مشارکت در سود و زیان واقعی بنگاه های کسب و کار و بسترسازی برای نهادینه سازی الگوی تامین مالی جمعی (تامین مالی خُرد) و مدل تامین مالی شرکتی

۱۲- الزام دولت به ارائه طرح عملیاتی اصلاح نهادی الگوی ملی طراحی و تنظیم نظام دستمزدها در حوزه مزدبگیران شاغل در بخش های خصوصی و عمومی اعم از کارگران و کارمندان، ورزشکاران، هنرمندان، مدیران، سیاستمداران و ... (بازتعریف الگوی تعیین حداقل دستمزد کارگران مشمول قانون کار با رویکرد تدوین و اجرای الگوی مزد مشارکتی و الگوی مزد ماتریسی

۱۳- الزام نهادهای حکومتی به بهبود فضای کسب و کار از طریق تسهیل فرایندهای صدور مجوزهای کسب و کار و ایجاد پنجره های واحدکسب و کار در تمام استان ها و شهرستان ها از طریق ایجاد شورای عالی بهبود محیط کسب و کار

۱۴-حمایت همه جانبه از کارآفرینی دانش بنیان و کسب و کارهای دانایی محور و بسترسازی برای تامین نیازهای نرم و سخت این نوع از مشاغل

۱۵-الزام دولت به طراحی و تنظیم قانون جامع کارآفرینی در راستای توسعه سیاستگذاری و قانونگذاری در حوزه های مختلف کارآفرینی

۱۶-الزام دولت به طراحی و تنظیم بسته جامع مشوق های کار و کارآفرینی در راستای کمک به بنگاه های کسب و کار موجود و فضاسازی برای تولد کسب و کارهای کارآفرینانه نوپا و نوظهور

۱۷-الزام دولت به طراحی و تصویب آیین نامه اجرایی نشان ملی کارآفرینی به عنوان یک نشان ملی جدید در ایران (طراحی و تنظیم آیین نامه اعطای نشان ملی کارآفرینی به منظور اعطاء به کارآفرینان و صاحبان کسب و کارهای موفق ملی و کارآفرینان سازمانی از جمله مشوق های الهام بخش برای الگوسازی کارآفرینان در عرصه های گوناگون اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی است)

۱۸-الزام دولت به بهبود رتبه ایران در شاخص های سازمان جهانی کارآفرینی و شاخص های سهولت فضای کسب و کار در سال پایانی دولت دوازدهم و دستیابی ایران به جایگاه ۸۰ در بین از ۱۸۹ کشور مورد مطالعه بانک جهانی

۱۹-ارائه مجموعه کامل و جامعی از برنامه های عملیاتی دولت برای توسعه کارآفرینی و اشتغال و سیاستگذاری و مدیریت بهینه بازار کار در ایران به عنوان برنامه ملی سیاستگذاری و مدیریت بازار کار ایران

۲۰-برنامه ریزی و اقدام برای نهادینه سازی موضوع کارآفرینی اجتماعی در راستای هدایت سرمایه های کوچک مردم به سمت کارآفریی و اشتغال برای گروه های کم توان و آسیب دیدگان اجتماعی و ترویج و توسعه فرهنگ ملی - اسلامی نذر اشتغال در میان مردم

۲۱-توسعه کارآفرینی سازمانی و الزام قوای سه گانه حکومتی به عملیاتی نمودن شاخص های کارآفرینی در دستگاه های اجرایی کشور و ضروت تهیه و تنظیم مجموعه ای از مشوق ها و حمایت هابرای کمک به توسعه کارآفرینی و اشتغال توسط هر یک از دستگاه های حاکمیتی کشور

۲۲-تعیین فرمانده بازار کار کشور و مشخص نمودن یکی از وزارتخانه ها به عنوان مسئول رسمی و قانونی سیاستگذاری و مدیریت برنامه های مرتبط با کارآفرینی و اشتغال در کشور

۲۳-الزام نهادهای حکومتی به هماهنگ سازی سیاست های پولی و مالی با سیاست های کالا و خدمات (سیاست های تجاری) و سیاست های بازار کار با اتکاء به ایجاد شورای عالی محیط کسب و کار به عنوان یک شورای هماهنگی عالی جدید در حوزه اشتغال و کارآفرینی

۲۴-سازماندهی و ساماندهی کسب و کارهای غیررسمی و غیرمتشکل در قالب شرکت های تعاونی با تاکید بر ایجاد شرکت های تعاونی مادرتخصصی از طریق تاسیس هلدینگ های تعاونی و تعاونی های تامین نیاز مشاغل.

ارسال نظر

آخرین قیمت ها از کف بازار
سایر بخش های خبری