کد خبر 182493

به منظور افزایش درآمد طبقات پایین صورت گرفت

رشد تسهیلات قرض الحسنه در دستور کار وزارت اقتصاد

وزارت اقتصاد به منظور افزایش درآمد طبقات پایین، توسعه کارآفرینی و تسهیل ازدواج در کشور، رشد تسهیلات قرض الحسنه را در دستور کار خود قرار داد. از این رو در سه سال و نیم فعالیت دولت یازدهم در مجموع؛ بالغ بر۹ میلیون و ۲۲۵ هزار و ۱۱۴ فقره تسهیلات قرض الحسنه به مردم اعطا شد که در این بین سهم بانک ملی و بانک قرض الحسنه مهر ایران بیش از دیگر بانک ها و موسسات مالی و اعتباری بوده است.

وزارت امور اقتصادی و دارایی در پنجاه و یکمین روز از اجرای برنامه ۱۰۰ روز ۱۰۰ اقدام خود که در آن به معرفی ۱۰۰ دستاورد ووزارت اقتصاد در دولت یازدهم و وزارت علی طیب نیا می‌پردازد با معرفی «رشد تسهیلات قرض الحسنه در دولت یازدهم»، به عنوان یکی از دستاوردهای این وزارت‌خانه درگزارشی آورده است: از زمان روی کار آمدن "علی طیب نیا" بر مسند وزارت امور اقتصادی و دارایی کشور با توجه به اهمیت سنت نیک قرض الحسنه در نظام اقتصاد اسلامی، فرهنگ سازی و گسترش آن در سطح جامعه در برنامه‌های وزارت اقتصاد قرار گرفت، چرا که به اعتقاد وی بانک ها در کنار سایر واسطه‌های مالی نقش مهم و بسزایی در شکوفایی اقتصاد دارند و می توانند با تجمیع پس‌اندازها و سرعت بخشیدن به استفاده بهینه از آنها موجب افزایش تولید، اشتغال و گسترش کارآفرینی شوند.:به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایسنا،از این رو وزارت اقتصاد در چارچوب و اختیارات و ضریب نفوذ در بانک های دولتی تلاش کرد تا منابع قرض الحسنه بانک ها در چارچوب خود صرف شود و در این باره کارنامه قابل قبولی را در قیاس با دولت های قبل ارایه دهد که به تفکیک بانک ها در زیر ارایه می شود:

طبق برآورد بانک ملی ایران کل مبلغ تسهیلات قرض الحسنه این بانک تا پایان سال ۱۳۹۵ بیش از ۲ برابر نسبت به سال ۱۳۹۲ افزایش یافته است. در سال ۱۳۹۲ این بانک ۸۸۵ هزار و ۵۲۶ فقره تسهیلات قرض الحسنه به ارزش یک هزار و ۳۹۴ میلیارد تومان اعطا کرده که از این تعداد ۱۰۸ هزار و ۴۴۴ آن مربوط به وام ازدواج به ارزش ۳۶۹ میلیارد تومان بوده است. طبق آمار ارائه شده از سوی بانک ملی ایران، این بانک در سال ۱۳۹۳، یک میلیون ۵۸۳ هزار و ۳۳۵ فقره تسهیلات قرض الحسنه به ارزش یک هزار و ۹۶۶ میلیارد تومان پرداخت کرده که از این بین ۳۳۲ هزار و ۴۶۸ فقره به ارزش یک هزار و ۲۷ میلیارد تومان مربوط به وام ازدواج بوده است.

این بانک در سال ۱۳۹۴، یک میلیون و ۳۴۱ هزار و ۹۳ فقره تسهیلات قرض الحسنه به ارزش یک هزار و ۹۹۲ میلیارد تومان اعطا کرده که از این بین ۲۶۴ هزار و ۹۱۹ فقره آن به ارزش ۸۱۲ میلیارد تومان مربوط به قرض الحسنه ازدواج بوده است.

طبق این آمار، برآورد کل تسهیلات قرض الحسنه بانک ملی تا پایان سال ۱۳۹۵ باید به ۹۳۴ هزار و ۴۱۴ فقره به ارزش ۲ هزار و ۸۴۱ میلیارد تومان برسد که ۲۱۲ هزار و ۴۶۲ فقره آن مربوط به وام ازدواج به ارزش یک هزار و ۷۴۲ میلیارد تومان است، که از این بین تا پایان شهرویور ماه سال ۱۳۹۵، ۴۱۸ هزار و ۳۰۰ فقره تسهیلات قرض الحسنه به ارزش ۲ هزار و ۸۴۱ میلیارد تومان محقق شده که ۲۱۲ هزار و ۴۶۲ فقره آن مربوط به وام ازدواج به ارزش یک هزار و ۷۴۲ میلیارد تومان بوده است.

تخصصی کشور در طول سه سال گذشته ۳۳۷ هزار و ۷۶۸ فقره تسهیلات قرض الحسنه به ارزش یک هزار و ۴۳۶ میلیارد تومان اعطا کرده است.

طبق آمار ارائه شده از سوی بانک کشاورزی، در سال ۱۳۹۲ این بانک ۷۷ هزار و ۸۸۲ فقره تسهیلات قرض الحسنه به ارزش ۲۷۰ میلیارد تومان پرداخته کرده که ۴۷ هزار ۳۱۸ فقره آن به ارزش ۱۳۷ میلیارد تومان مربوط به وام ازدواج بوده است.

در سال ۱۳۹۳ این بانک ۱۴۰ هزار و ۸۱۹ فقره تسهیلات قرض الحسنه به مبلغ ۵۳۴ میلیارد تومان اعطا کرده که ۱۲۳ هزار و ۲۱۶ تعداد آن به ارزش ۳۷۰ میلیارد تومان مربوط به تسهیلات قرض الحسنه ازدواج بوده است.

طبق این آمار، در سال ۱۳۹۴ این بانک ۸۷ هزار و ۶۰۶ فقره تسهیلات قرض الحسنه به ارزش ۳۵۹ میلیارد تومان پرداخت کرده که ۲۱۴ میلیارد تومان آن مربوط به وام ازدواج بوده است.

در سال ۱۳۹۵ بانک کشاورزی ۳۱ هزار و ۴۶۱ فقره تسهیلات قرض الحسنه به مبلغ ۲۷۳ میلیارد تومان اعطا کرده که از این بین ۲۳ هزار و ۸۱۸ فقره به ارزش ۱۹۵ میلیارد تومان مربوط به وام ازدواج بوده است.

بانک قرض الحسنه مهر ایران پس از ابلاغ سیاست های اقتصاد مقاومتی توسط مقام معظم رهبری و برنامه های حکیمانه دولت تدبیر و امید در زمینه تسهیلات قرض الحسنه توانست به رشد قابل توجهی دست پیدا کند، این بانک از سال ۱۳۸۸ تا پایان سال ۱۳۹۱، ۵۸۳ هزار و ۱۲۵ فقره تسهیلات قرض الحسنه به ارزش ۲۴ میلیون و ۷۷۷ هزار و ۵۷ ریال اعطا کرده، که با روی کارآمدن دولت تدبیر و امید، این تسهیلات به یک میلیون و ۸۰۶ هزار و ۶۴ فقره به ارزش ۱۱۰ میلیون و ۸۳۱ هزار و ۱۹۲ ریال رسید.

طبق آمار ارائه شده این بانک، در سال ۱۳۹۲، ۳۵۳ هزار و ۳۵۸ فقره تسهیلات به ارزش ۱۶ میلیون ۴۱۴ هزار و ۱۲۲ ریال پرداخت کرده که ۳۹۰ هزار و ۷۷ فقره آن به به مبلغ یک میلیون و ۱۷۶ هزار و ۱۱۳ ریال مربوط به وام ازدواج بوده است. در سال ۱۳۹۳ بانک قرض الحسنه مهر ایران ۵۵۰ هزار و ۶۰۴ فقره تسهیلات قرض الحسنه به مبلغ ۲۶ میلیون و ۵۷۰ هزار و ۷۸۵ ریال پرداخت کرده که سه میلیون و ۸۹۷ هزار و ۴۷۰ ریال آن مربوط به تسهیلات قرض الحسنه ازدواج بوده است.

طبق امار ارائه شده بانک قرض الحسنه مهر ایران، در سال ۱۳۹۴، ۴۶۲ هزار و ۳۴۷ فقره تسهیلات به مبلغ ۲۹ میلیون و ۷۹۴ هزار و ۸۵۶ ریال پرداخت کرده که از این بین ۵۵۹ میلیون و ۷۵۷ هزار ریال آن مربوط به وام ازدواج بوده است.

در سال ۱۳۹۵ این بانک ۴۳۹ هزار و ۷۳۲ فقره تسهیلات قرض الحسنه به مبلغ ۱۱۰ میلیون و ۸۳۱ هزار و ۱۹۲ ریال اعطا کرده که ۱۵ هزار و ۵۳۰ فقره آن به ارزش یک میلیون ۴۱۱ هزار و ۲۵۰ ریال مربوط به قرض احسنه ازدواج بوده است.

بانک تجارت به عنوان یکی از بزرگترین و تاثیرگذارترین بانک های تجاری فعال در شبکه بانکی کشور، درسه سال گذشته ۶۶۲ هزار و ۹۰۵ فقره به ارزش ۵ هزار و ۷۴ میلیارد تومان تسهیلات قرض الحسنه اعطا کرده که از این بین ۳۹۷ هزار و ۵۷۳ فقره آن به ارزش ۲ هزار و ۲۲۶ میلیارد تومان مربوط به تسهیلات قرض الحسنه ازدواج بوده است.

بانک سپه طی سه سال گذشته ۱۲۱ هزار و ۹۵۳ فقره تسهیلات قرض الحسنه به مبلغ ۸۳۱ میلیارد تومان اعطا کرده که از این بین ۹۵ هزار و ۹۹۲ فقره به ارزش ۷۷۱ میلیارد تومان مربوط به تسهیلات قرض الحسنه ازدواج بوده است.

بانک مسکن طی سه سال گذشته ۱۱۱ هزار و ۶۶۸ فقره تسهیلات قرض الحسنه به مبلغ یک هزار و ۷۱۵ میلیار تومان اعطا کرده که از این بین ۸۰ هزار و ۴۴۰ فقره مربوط به تسهیلات قرض الحسنه ازدواج بوده است.

طبق آمار ارائه شده از سوی بانک ملت، این بانک طی سه سال گذشته یک میلیون ۷۴۱ هزار و ۸۸ فقره تسهیلات قرض الحسنه به ارزش ۱۱ هزار و ۸۸۰ میلیارد تومان اعطا کرده است.

این بانک از سال ۱۳۹۲ تا پایان شهریور ماه سال ۱۳۹۵، ۲ میلیون و ۷۷۴ و ۷۲۰ فقره تسهیلات ازدواج به ارزش ۳ هزار و ۵۹۴ میلیارد تومان پرداخت کرده است.

طبق آمار ارائه شده از سوی بانک صادرات، این بانک طی سه سال گذشته یک میلیون ۴۳ هزار و ۶۰۰ فقره تسهیلات قرض الحسنه به ارزش ۱۹ هزار و ۱۸۷ میلیارد تومان اعطا کرده است.

این بانک از سال ۱۳۹۲ تا پایان شهریور ماه سال ۱۳۹۵، ۸۳۳ هزار و ۹۰۵ فقره تسهیلات ازدواج به ارزش ۳ هزار و ۲۹۲ میلیارد تومان پرداخت کرده است.

بیشتر بخوانید
ارسال نظر