کد خبر 156632

افزایش شاخص قیمت تولیدکننده بخش معدن

شاخص قیمت تولیدکننده بخش معدن در فصل تابستان ۹۵ نسبت به شاخص فصل قبل ۴ درصد افزایش داشته است.

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از میزان، براساس جدیدترین آمار منتشر شده از سوی مرکز آمار ایران شاخص قیمت تولیدکننده بخش معدن در فصل تابستان 95 به عدد 199.1 رسید که نسبت به شاخص فصل قبل که 191.5 بوده 4 درصد افزایش و نسبت به شاخص فصل مشابه سال قبل(204.8) 2.7 درصد کاهش داشته است.

درصد تغییرات شاخص کل در چهار فصل منتهی به فصل تابستان امسال نسبت به دوره مشابه سال قبل (نرخ تورم تولیدکننده بخش معدن) منفی 10.1 درصد است که نسبت به تورم 4 فصل منتهی به فصل بهار 95 (منفی 10.2 درصد) افزایش داشته است.

افزایش 4 درصدی شاخص قیمت بخش معدن در فصل مورد بررسی ناشی از افزایش قیمت بخش استخراج کانه های فلزی بوده است.

شاخص قیمت در بخش استخراج کانه های فلزی با 4.7 درصد افزایش نسبت به فصل قبل از عدد 185.3 به عدد 193.9 رسید. این افزایش بیشتر تحت تاثیر افزایش 4.1 ردصدی فعالیت استخراج سنگ های آهنی بوجود آمده است.

بیشتر بخوانید
ارسال نظر