کد خبر 154165

ایران آماده رشداقتصادی ۸ درصداست

یک کارشناس اقتصادی گفت:«ایران شرایط جذابی برای سرمایه گذاری و رشد اقتصادی ۸ درصدی دارد که می تواند زمینه ساز جهش اقتصادی باشد.»

جمشید عدالتیان  با اشاره به اهداف کمی برنامه ششم توسعه گفت:«آرزوی رشد اقتصادی ۸ درصدی در تمام برنامه‌های توسعه سالهای قبل بوده اما به دلیل ناهماهنگی سیاست ها با ظرفیت های اقتصادی این هدف محقق نشده است.»

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از خبرآنلاین، وی افزود:«زمانی که در اتاق بازرگانی برنامه به اسم ۸۸۸ مطرح شد، آرزوی ما این بود که رشد اقتصادی ۸ درصدی همراه با نرخ تورم و بیکاری  ۸ درصد در اقتصاد داشته باشیم، معیارهای خیلی جالبی به نظر می رسید،اما دستیابی به این سه هدف نیازمند سیاست گذاری و از سویی اعتقاد به اجرا از سوی قوه مجریه داشت. »

این کارشناس اقتصادی عنوان کرد:«سالهاست گفته می شود نرخ تورم باید تک رقمی شود.برای اقتصادی با مختصات ایران،اگرچه نرخ تورم ۸ درصدی و رشد اقتصادی ۸ درصدی مناسب است، اما نمی توان رشد اقتصادی ۸ درصدی داشت ولی تورم بالا باشد یا بالعکس.درواقع با داشتن این دو فاکتور مهم اقتصاد می توان نرخ بیکاری را رفته رفته کاهش داد.»

وی با بیان اینکه نیروی انسانی کارآمد و آموزش دیده یکی از ارکان دستیابی به رشد اقتصادی 8 درصدی است،خاطرنشان کرد:«در گذشته می گفتند نیروی انسانی آنقدر کم می شود که باید دنبال نیروی کار بگردیم،درحالی که این حرفها کذب بود و امروز به اندازه کافی نیروی انسانی آموزش دیده و کارآمد داریم که  این موضوع امتیاز اقتصاد ایران محسوب می شود.تنها نیاز امروز کشور سرمایه گذاری است که رشد اقتصادی 8 درصدی قابل دسترسی شود. »

عدالتیان عنوان کرد:« واقعیت این است که این اعداد قابل دستیابی است. ایران شرایط جذابی برای جهش اقتصادی دارد. زمینه ها برای پیشرفت وجود دارد. از نظر زیرساختی و هم به لحاظ شرایط بین المللی آماده جهش اقتصادی هستیم. از همه این موارد مهمتر اینکه هم اکنون نیروی کارآمد قوی در دانشگاه ها تربیت شده و از این نظر جلوتر از کشورهای منطقه هستیم.»

اوتاکید کرد:« تنها اراده کافی نیاز داریم که بتوانیم این جهش ها را محقق کنیم. »

بیشتر بخوانید
ارسال نظر