طی تیرماه ۱۴۰۰ در مجموع ۲۸ هزار و ۶۶۱ نشست و برخاست داخلی انجام شده که نسبت به تیرماه سال ۱۳۹۹  ترتیب ۲۷ درصد افزایش را نشان می دهد. (منبع)

بیشتر بخوانید
ارسال نظر