فروردین سال ۱۴۰۰  متوسط قیمت یک متر مربع مسکن در شهر تهران  ۲۹ میلیون و ۳۲۰ هزار تومان بوده که نسبت به ماه قبل ۳.۱ درصد کاهش داشت. (منبع)

 

بیشتر بخوانید
ارسال نظر