بانک مرکزی با تزریق ۵ هزار میلیارد تومان نقدینگی در قالب توافق بازخرید با حداقل نرخ ۱۹.۸۰ درصد به بانک‌های متقاضی موافقت کرد. (منبع)

 

 

بیشتر بخوانید
ارسال نظر