متوسط افزایش هزینه اجاره بها در زمستان سال ۹۹ برای کل خانوارهایی که تمدید قرارداد داشته اند، در فصل زمستان ١٣٩٩ برابر با ٣٨,٦ درصد بوده است. (منبع)

بیشتر بخوانید
ارسال نظر