بر اساس بند (و) قانون بودجه، ۵۰ هزار میلیارد تومان برای متناسب سازی حقوق بازنشستگان پیش بینی شده است.  (منبع)

 

بیشتر بخوانید
ارسال نظر