طی هفته گذشته بازدهی یورو به منفی ۹درصد رسید. (منبع)

 

بیشتر بخوانید
ارسال نظر