ارزش ۶۰ درصد قابل فروش سبد ۵۳۲هزار تومان سهام عدالت به ۶ میلیون و ۸۳هزار تومان رسیده است. (منبع)

 

بیشتر بخوانید
ارسال نظر