در تابستان سال جاری متوسط مبلغ اجاره بهای مسکن نسبت به فصل مشابه سال قبل ۴٣.٨ درصد افزایش داشته است. (منبع)

 

بیشتر بخوانید
ارسال نظر