اعتبار کارت های بازرگانی که تاریخ انقضای آن ها تا 99.8.30 می باشد تا پایان دی ماه به صورت خودکار تمدید و دارای اعتبار است. (منبع)

 

بیشتر بخوانید
ارسال نظر