بیشتر بخوانید
ارسال نظر

  • mohammad
    ۰ ۰

    زمانى بود وقتى که جنس گران مى شد يک عده اى شعار مى دادند که آقا جان نخريد تا
    جنس رو دستشان بماند ولى الان برعکس شده آقا جان بخريد در غير اين صورت
    ۶ ماه ديگر بايد همان را يک و نيم برابر پول بدهيد.