ارزش کل اوراق بدهی فروخته شده توسط بانک مرکزی از خرداد امسال تاکنون به ۵۵ هزار و ۱۴۵ میلیارد تومان رسیده است. (منبع)

بیشتر بخوانید
ارسال نظر

آخرین قیمت ها از کف بازار
سایر بخش های خبری