بالاترین قیمت های معامله شده هر مترمربع واحد آپارتمانی در شهر تهران در منطقه یک با کمترین قیمت های هر مترمربع واحد آپارتمانی در منطقه هجده 33 میلیون و 700 هزار تومان اختلاف قیمت دارد. (منبع)

ارسال نظر

آخرین قیمت ها از کف بازار
سایر بخش های خبری