{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} C {{weatherData.main.temp}}

در فرودین ماه سال جاری در میان مناطق 22  گانه شهرداری تهران، بیشترین متوسط قیمت یک متر مربع زیربنای مسکونی معامله  شده در منطقه یک و معادل 313.2 میلیون ریال بوده است. (منبع)

ارسال نظر

آخرین قیمت ها از کف بازار
سایر بخش های خبری