{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} C {{weatherData.main.temp}}

روز گذشته برای 419 هزار و 304 خانوار جدید مشتمل بر یک میلیون و 221 هزار و 191 نفر یارانه معیشتی دو مرحله یکجا واریز شد. (منبع)

 

ارسال نظر

آخرین قیمت ها از کف بازار
سایر بخش های خبری