در پنج ماهه نخست امسال میزان ارز تأمین شده برای واردکنندگان معادل ۱۹.۳میلیارد دلار با نرخ بانکی ( به ازاء هر دلار ۴٢٠٠٠ ریال) بوده است. (منبع)

بیشتر بخوانید
ارسال نظر

آخرین قیمت ها از کف بازار
سایر بخش های خبری