کد خبر 530351

بیشترین و کمترین ریزش قیمت در بازار رمزارزها

ارز ترا رکورددار ریزش قیمت یک هفته اخیر بوده است.

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایسنا، سقوط کم سابقه قیمت ارزهای دیجیتالی باعث وحشت معامله گران و زیان هنگفت برخی افراد شده است. در این بین برخی از ارزهای دیجیتالی بیش از ۵۰ درصد ریزش را به ثبت رسانده اند.  

رکوردداران ریزش قیمت در یک هفته اخیر

۱- ترا

قیمت: ۴.۵ دلار

تغییرات قیمتی ۲۴ ساعت گذشته: ۳۷.۰۷ درصد کاهش

تغییرات قیمتی یک هفته اخیر: ۷۲.۱۱ درصد کاهش

۲- فانتوم

قیمت: ۰.۲۰۸ دلار

تغییرات قیمتی ۲۴ ساعت گذشته: ۳۳.۲۷ درصد کاهش

تغییرات قیمتی یک هفته اخیر: ۶۷.۲۷ درصد کاهش

۳- او کی بی

قیمت: ۱۱.۰۹ دلار

تغییرات قیمتی ۲۴ ساعت گذشته: ۲۰.۰۹ درصد کاهش

تغییرات قیمتی یک هفته اخیر: ۶۵.۰۷ درصد کاهش

۴- تور چین

قیمت: ۶.۹۱ دلار

تغییرات قیمتی ۲۴ ساعت گذشته: ۳۳.۰۱ درصد کاهش

تغییرات قیمتی یک هفته اخیر: ۶۳.۷۱ درصد کاهش

۵- کوانتوم

قیمت: ۷.۱۵ دلار

تغییرات قیمتی ۲۴ ساعت گذشته: ۲۷.۵۴ درصد کاهش

تغییرات قیمتی یک هفته اخیر: ۶۳.۳۹ درصد کاهش

۶- پن کیک سواپ

قیمت: ۱۰.۷۵ دلار

تغییرات قیمتی ۲۴ ساعت گذشته: ۳۱.۷۳ درصد کاهش

تغییرات قیمتی یک هفته اخیر: ۶۲.۸۵ درصد کاهش

۷- آیوتا

قیمت: ۰.۷۵۴ دلار

تغییرات قیمتی ۲۴ ساعت گذشته: ۲۳.۷۱ درصد کاهش

تغییرات قیمتی یک هفته اخیر: ۶۲.۵۰ درصد کاهش

۸- نکسو

قیمت: ۱.۲۶ دلار

تغییرات قیمتی ۲۴ ساعت گذشته: ۳۱.۳۴ درصد کاهش

تغییرات قیمتی یک هفته اخیر: ۶۱.۶۱ درصد کاهش

۹- اولانچ

قیمت: ۱۳.۶۶ دلار

تغییرات قیمتی ۲۴ ساعت گذشته: ۲۹.۵۰ درصد کاهش

تغییرات قیمتی یک هفته اخیر: ۶۱.۲۹ درصد کاهش

۱۰- هوبی توکن

قیمت: ۱۱.۶۰ دلار

تغییرات قیمتی ۲۴ ساعت گذشته: ۲۳.۰۹ درصد کاهش

تغییرات قیمتی یک هفته اخیر: ۶۱.۲۹ درصد کاهش

۱۱- هارمونی

قیمت: ۰.۰۶ دلار

تغییرات قیمتی ۲۴ ساعت گذشته: ۲۵.۰۷ درصد کاهش

تغییرات قیمتی یک هفته اخیر: ۶۰.۷۷ درصد کاهش

۱۲- زی کش

قیمت: ۱۰۳.۰۸ دلار

تغییرات قیمتی ۲۴ ساعت گذشته: ۲۷.۳۹ درصد کاهش

تغییرات قیمتی یک هفته اخیر: ۶۰.۶۵ درصد کاهش

۱۳- پولکا دوت

قیمت: ۱۶.۳۴ دلار

تغییرات قیمتی ۲۴ ساعت گذشته: ۲۵.۳۷ درصد کاهش

تغییرات قیمتی یک هفته اخیر: ۶۰.۲۵ درصد کاهش

۱۴- ایاس

قیمت: ۴.۰۷ دلار

تغییرات قیمتی ۲۴ ساعت گذشته: ۲۰.۶۷ درصد کاهش

تغییرات قیمتی یک هفته اخیر: ۵۹.۳۸ درصد کاهش

۱۵- اومیسه گو

قیمت: ۳.۸۷ دلار

تغییرات قیمتی ۲۴ ساعت گذشته: ۲۴.۴ درصد کاهش

تغییرات قیمتی یک هفته اخیر: ۵۹.۲۸ درصد کاهش

بیشتر بخوانید
ارسال نظر