کد خبر 84650

پیشنهاد پژویان برای کسری بودجه هدفمندی

جمشید پژویان تنها راه تامین کسری بودجه دولت را اصلاح نظام مالیاتی کشور و اخذ مالیات از ثروتمندان می‌داند.

جمشید پژویان در خصوص راه‌های جبران کسری بودجه دولت در بخش هدفمندی یارانه‌ها گفت: بسیاری از کشورهای دنیا با یک سیاست، از بروز چنین مشکلی جلوگیری می‌کنند، مالیات‌ستانی سیاست جدی است که ما در اقتصاد ایران فراموش کرده‌ایم، به‌جز تعداد محدودی از کشورهای نفتی، بقیه کشورها از طریق مالیات‌ستانی بودجه خود را تامین می‌کنند، در واقع با توجه به کاهش قیمت نفت این کشورها هم باید در تامین بودجه خود بازنگری داشته باشند. وی در خصوص اینکه در صورت افزایش مالیات و به دلیل نبودن امکانات در کشور، رضایت خاطری از بابت افزایش مالیات به‌وجود نخواهد آمد؟ گفت: در کشورهای پیشرفته اروپایی بیش از 50درصد بودجه کشور از طریق مالیات تامین می‌شود و به‌طور متوسط، در کشورها 30درصد تامین بودجه دولت از طریق مالیات‌هاست، اما در اقتصاد ایران تنها شش یا هفت درصد بودجه دولت به درآمدهای مالیاتی متکی است. این استاد دانشگاه به پیشنهاد خود در این زمینه اشاره کرد و گفت: مهمترین پایه مالیاتی که منبع درآمد و بسیاری از منابع درآمدی دولت است، مالیات بر مجموع درآمد یا مالیات بر اشخاص یا به طور حقیقی‌تر مالیات بر ثروتمندان است. در حال حاضر همین حدود هفت درصد مالیات در ایران از طبقه متوسط ستانده می‌شود. به راحتی با اصلاح نظام مالیاتی در کشور می‌توانیم به متوسط جهانی نزدیک شویم، دولت می‌تواند در حد 20 تا 25 درصد بودجه خود را از طریق مالیات و اصلاح نظام مالیاتی تامین کند که متاسفانه برای اصلاح نظام مالیاتی اشکالاتی وجود دارد. به گزارش اقتصادی نیوز، پژویان در توضیح این ایرادات که اصلاح نظام مالیاتی را با مشکل مواجه می‌کند گفت: پایین بودن سطح دانش کارشناسی دولت یکی از دلایل انجام نشدن اصلاح نظام مالیاتی است. دومین مسئله، بسیاری از افرادی هستند که این پایه درآمد و تامین بودجه از طریق مالیات را برای خود تهدید تلقی می‌کنند. این قشر به هر حال قدرت زیادی نیز دارند و اصلاح نظام مالیاتی را با مشکل‌هایی مواجه می‌کند.

بیشتر بخوانید
ارسال نظر