کد خبر 480009

اقتصاد آنلاین گزارش می‌دهد؛

آپارتمان‌های منطقه ۲۲ تهران چند؟

قیمت مسکن در منطقه٢٢ در بازه متوسطی قرار دارد. گران‌ترین آپارتمان معامله‌شده یک ماه اخیر در این منطقه متری ۴۶میلیون تومان بوده است. البته طی یک ماه اخیر، معاملات زیادی در حوزه خرید و فروش مسکن در این منطقه انجام نشده است.

به گزارش اقتصادآنلاین، در محله زیبا دشت منطقه٢٢، دو معامله در یک ماه اخیر صورت گرفته است. یک آپارتمان ١٣٢متری و ١٠سال ساخت در این محله متری ٢٨میلیون و ٣٠٨هزار تومان و واحدی ٩۵متری و ٢۴سال ساخت متری ٣١میلیون و ٢۶٣هزار تومان معامله شد.

شهرک راه آهن نیز یکی از محله‌های منطقه٢٢ است. آپارتمان‌های این منطقه طی این ماه در بازه قیمتی ٢٢ تا ۴۴میلیون تومان در هر متر مربع معامله شده‌ است. قیمت مسکن برای واحدی ١٣٢متری و ۵سال ساخت در این محله ۴۴میلیون و ١٠۴هزار تومان در هر متر مربع و برای واحدی ٨۶متری و ٢۵سال ساخت متری ٢٨میلیون و ٢٩۴هزار تومان بوده است.

قیمت مسکن در منطقه ۲۲

گران‌ترین آپارتمان معامله‌شده این یه ماه مربوط به واحدی در شهرک صدراست که متری ۴۶میلیون تومان به فروش رفت. همچنین یک آپارتمان ۶٨متری و ٢٢سال ساخت در این محله متری ٢۵میلیون تومان معامله شد.

قیمت مسکن در شهرک آراد شهر و پیکان شهر، بین ١٧ تا ٢۶میلیون تومان در هر متر مربع متغیر است. یک آپارتمان ١٣٢متری و دو سال ساخت در این محله متری ١٨میلیون تومان و خانه‌ای ١٣۶متری و ١١سال ساخت ١٩میلیون و ۴٨۵هزار تومان در هر متر مربع معامله شد.

بیشتر بخوانید
ارسال نظر